Inloopbijeenkomst over conceptontwerp Westelijke ontsluiting

AMERSFOORT De uitwerking van het tracé van de Westelijke ontsluiting van Amersfoort is een stap verder. Inmiddels ligt er een concept-ontwerp. Dit ontwerp is volgens de gemeente in nauw overleg met betrokken partijen tot stand gekomen. ,,Samen met hen is gezocht naar een optimale inpassing van de weg."

Op donderdag 12 februari is er een inloopbijeenkomst waarop informatie wordt gegeven over het concept-ontwerp voor de weg en het bijbehorende bestemmingsplan. De bijeenkomst wordt gehouden bij Fit Academie Bokkeduinen, Sportpark Bokkeduinen 11; inloop tussen16.00 en 20.00 uur.

De gemeente wil de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort verbeteren. De opdracht hiervoor staat beschreven in het coalitieakkoord van 14 februari 2013. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 17 december 2013 een definitieve keuze gemaakt voor het tracé dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat.