• Jerry Lampen

Intensieve begeleiding moet voorkomen dat ex-gedetineerden wéér in de fout gaan

AMERSFOORT Mensen die uit de gevangenis komen, moeten in Amersfoort beter worden opgevangen; dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamer. Alleen met de juiste 'nazorg' kan worden voorkomen dat ex-gedetineerden weer in de fout gaan.

Jeroen de Valk

De gemeenteraad heeft de aanbevelingen van het rapport unaniem aangenomen. Een meerderheid steunde ook een motie om ex-gedetineerden aan een 'maatje' te koppelen, via de bestaande maatjesprojecten.

In Nederland komt de helft van de ex-gedetineerden binnen twee jaar opnieuw in contact met justitie vanwege een misdrijf. Bijna een derde wordt binnen twee jaar opnieuw ingesloten. Zij zorgen daarmee voor onveiligheid en kosten veel geld; denk aan politie-inzet en wéér een verblijf in de gevangenis.

Het rapport stelt voor om de nazorg in de gemeente vast te leggen in een soort schriftelijk protocol. Ook zou er een 'cliëntvolgsysteem' moeten zijn, zodat steeds duidelijk blijft hoe het een cliënt vergaat en welke instantie met hem of haar in de weer is. Dat zijn er immers nogal wat; de ex-gedetineerden die zich lieten interviewen, hebben te maken met 'ketenpartners' waaronder het Leger de Heils, de reclassering, het UWV Werkbedrijf en diverse schuldhulpverleners en budgetbeheerders.

Het vinden van onderdak kan problematisch zijn in een gemeente als Amersfoort, waar veel mensen elkaar kennen. Er zijn ook knelpunten van financiële aard. Het Coördinatiepunt Nazorg heeft met veel bezuinigingen te maken gekregen. Het rapport doet geen aanbevelingen om de subsidie wat ruimhartiger toe te kennen. Wel benadrukt de Rekenkamer dat het essentieel is om een ex-gedetineerde financieel te begeleiden. ,,Help hem of haar naar werk of uitkering en voorkom dat er nieuwe schulden ontstaan.'' Menige cliënt moet daarbij flink worden 'gemotiveerd'; het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend.