• Foto: André van der Velde /BDU

Inwoners Amersfoort kunnen meedenken over hun wijk

AMERSFOORT Indebuurt033 nodigt inwoners van Amersfoort uit om mee te denken over initiatieven en plannen die bijdragen aan prettig leven en wonen in hun wijk. Hiervoor houdt zij van 12 september tot en met 12 oktober wijkbijeenkomsten. Kijk voor alle data op www.amersfoort.nl/indebuurt

Vanaf 1 januari 2017 gaat de organisatie Indebuurt033 het welzijnswerk in de stad coördineren. Indebuurt033 wil hierover met inwoners in gesprek, want zij weten het beste wat er leeft en nodig is in de wijk. Per wijk stellen zij samen met inwoners doelen en prioriteiten op. Dit leidt tot een plan van aanpak per wijk en voor de stad in zijn geheel.

Wethouder Fleur Imming: ,,Deze nieuwe manier van werken, gecoördineerd door Indebuurt033, kan alleen een succes worden als inwoners meedenken over plannen voor hun wijk. Daarom hoop ik dat veel mensen in de stad naar de wijkbijeenkomsten gaan. Daar wordt de basis gelegd voor nieuwe plannen.''

INWONERSINITIATIEVEN Indebuurt033 ondersteunt inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven. Ook verbindt zij netwerken in de stad. Daarnaast kunnen inwoners en organisaties in het najaar projecten indienen bij Indebuurt033 voor de uitwerking van de plannen voor de wijk. De gemeente werkt hiervoor nu aan de subsidieregeling. Deze wordt later dit jaar gepubliceerd.

AANMELDEN Inwoners kunnen zich bij Indebuurt033 aanmelden door een mailtje te sturen naar info@indebuurt033.nl. Spontaan binnenlopen mag ook. Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/indebuurt