• Gemeente Amersfoort

Jacob van Campenpenning voor Aart Veldhuizen

AMERSFOORT Aart Veldhuizen ontving donderdag 11 oktober de Jacob van Campenpenning van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Deze erepenning is tot nu toe slechts vijf keer uitgereikt. Hij ontving de bijzondere erepenning voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de regio Amersfoort tijdens zijn afscheid als notaris van Amersfoort. Hiermee heeft Amersfoort na lange tijd weer een ereburger binnen haar gemeentegrenzen.

Naast het notarisambt bij VBC Notarissen in Amersfoort, vervult de heer Veldhuizen al jarenlang diverse maatschappelijke functies op velerlei terrein. Voor verschillende charitatieve, culturele, kerkelijke en maatschappelijke instellingen in de regio Amersfoort en in het land is hij een kundig, betrokken en integer bestuurder met een scherpe kijk op zaken. Hij treedt op als initiator van uiteenlopende maatschappelijke en culturele projecten, heeft zitting in comités van aanbevelingen ter bevordering van het werven van fondsen en maakt deel uit van verschillende werkgroepen.

Veldhuizen levert een belangrijke bijdrage aan de kennis en de historie van de stad. Hij was onder meer betrokken bij de Oudheidkundige Vereniging Flehite en was voorzitter van de stichting Amersfoortse publicaties (SAP). Hij is voorzitter van de stichting Burgerweeshuis en als Kanunnik verbonden aan het Capittel van Sint-Joris. Daarnaast is hij onder andere rentmeester van het College van de Malen op Hoogland, voorzitter van de Thomas Scheltus stichting en voorzitter van de vereniging maatschappij van Welstand te Eindhoven.

Ook heeft hij zich verbonden aan Meander Medisch Centrum en haar voorgangers: hij is actief voor de Raad van Toezicht, de Kunststichting, Stichting Bijstand en laatstelijk in de Vrienden Stichting van Meander Medisch Centrum. 

De uitreiking van de erepenning vond voor het laatst plaats in 2009 aan de heer prof. dr. A.L.L.M. Asselbergs, oud wethouder van Amersfoort. Hiervoor viel deze eer te beurt aan J.C. graaf van Randwijck (postuum), oud burgemeester H. Molendijk, oud wethouder C. van Zwol en oud burgemeester A. Schreuder.

PENNING De Jacob van Campenpenning (voorheen erepenning van de stad Amersfoort) is ingesteld in 1959 bij gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Amersfoort. De penning wordt toegekend als bijzondere blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, die zich voor de gemeente Amersfoort in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Het ontwerp en uitvoering van de Jacob van Campenpenning dateren van 2013.