• Gemeente Oldebroek

Jan Gerrit Brandsma benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau

AMERSFOORT Jan Gerrit Brandsma uit Wezep is op dinsdag 18 december benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Brandsma zette zich gedurende zijn loopbaan in voor de verbetering van het onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. ,,Hij is altijd bezig geweest met het zoeken en uitwerken van de kansen om door middel van het opleiden van leraren het speciaal onderwijs te verbeteren en te versterken", laat de gemeente Oldebroek weten.

Brandsma heeft in de loop der jaren veel artikelen geschreven over onder andere innovatie in het speciaal onderwijs maar ook over de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs van de afgelopen jaren. Tijdens een vergadering van het Hermen J. Jacobsfonds in Amersfoort mocht waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van de gemeente Oldebroek de versierselen opspelden die horen bij de titel. De uitreiking vond plaats tijdens deze avond omdat dit een stichting betreft met als doel het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen voor de kwaliteitsverhoging van het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland.

Een benoeming tot Officier in de orde van Oranje-Nassau komt niet vaak voor. Om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol.

Een uitgebreidere lijst van Brandsma's verdiensten zijn hier te vinden.