Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds verder als Jeugdfonds Sport en Cultuur

AMERSFOORT Het Jeugdsportfonds Amersfoort en Jeugdcultuurfonds Amersfoort heten per 3 april het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amersfoort. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sport of aan kunst en cultuur kunnen doen.

Voor beide fondsen is deze naamsverandering een logische stap: ,,Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten".

Behalve een nieuwe naam is er nu ook een gezamenlijke visuele identiteit en een nieuwe website: jeugdfondssportencultuur.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amersfoort betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.