• Op de foto staat burgemeester Bolsius naast de voorzitter van Humanitas afdeling Eemland; Joop Caljouw te genieten van het optreden van de leerlingen van Theaterschool de Springplank.

Jubileumfeest Humanitas Home-Start Amersfoort

AMERSFOORT Vorige week vierde Humanitas Home-Start Amersfoort haar vierde lustrum. Er werd gevierd dat vrijwilligers al twintig jaar gezinnen een steuntje in de rug bieden in moeilijke tijden.

Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders van gezinnen, waarvan het jongste kind op de basisschool zit.

Tijdens het jubileumfeest bij de Nieuwe Stad, waren er voor jong en oud verschillende activiteiten. De vrijwilligers, hun kinderen en kleinkinderen, de Home-Start gezinnen en hun kinderen en alle verwijzers en samenwerkende organisaties konden genieten van verschillende activiteiten, zoals onder meer een lezing, een verwensalon en poppentheater. Burgemeester Bolsius en wethouder Immink waren ook aanwezig en feliciteerden de aanwezigen.