Kampkwartier op zoek naar eigen identiteit

AMERSFOORT In het Kampkwartier zijn verschillende initiatieven in een buurtproject gestart en zullen een aantal bijeenkomsten worden gehouden over de geschiedenis en de verhalen van dit gedeelte van de stad, kortweg tussen de Stier en de Kamperbinnenpoort. Komende zaterdag is een eerste bijeenkomst in atelier Gist, aan de Pothstraat 65. Op 4 juni is er een avond met een historische lezing door Max Cramer van bureau monumentenzorg Gemeente Amersfoort.

Het Kampkwartier is de aanduiding voor het deel van de binnenstad tussen de oude stadsmuur Muurhuizen en de nieuwere stadsmuur met vestingwallen bij het Plantsoen, aan weerszijden van winkelstraat De Kamp. Kortweg gezegd, tussen de Kamperbinnenpoort en de Stier. Dit gedeelte van de stad heeft vanouds een groen karakter en kent zowel dure huizen (langs de Kamp) als volksbuurten (De Teut, Armen de Poth, St. Annastraat). Het is bovendien al jaren verrijkt door veel verschillende culturen en ambachten. En wonen en werken vele soorten bewoners en ondernemers.

De geschiedenis begon ermee dat, bij de bouw van de tweede stadsmuur, er een groot stuk landelijk gebied binnen de stad kwam te liggen. Nog niet heel lang geleden, in het begin van de twintigste eeuw, zijn de laatste groene landjes opgegeven. Misschien is dit wel de sleutel tot de identiteit van het Kampkwartier. Sindsdien is veel veranderd. Het groen is er nog wel (Plantsoen), maar de stad is bebouwd en geplaveid. De wortels zijn onder lagen steen verdwenen. En verhalen van de eigen geschiedenis zijn nog slechts sporadisch bij mensen bekend.

Lang vond men het Kampkwartier geen volwaardig deel van de binnenstad. Maar nu ontdekken mensen dat dit oude kwartier bijzonder is. Iederen kan mee op zoektocht naar de verhalen en het groene verleden van dit gedeelte van de stad.

Zaterdag 23 mei: kennismaken en meedoen, atelier Gist, Pothstraat 65, 15.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 4 juni, historie en verhalen, winkelruimte Tabaksplant, Kamp 16/A, 20.00 tot 22.00 uur

Na de zomer: een foto-expositie oud en nieuw en wandeltocht langs plekken met een verhaal. Buurtbewoners en bezoekers zijn van harte welkom, de toegang is vrij.

Voor meer informatie en het delen van verhalen en initiatieven in het Kampkwartier is de Facebookcommunity Kampkwartier in het leven geroepen. Communiceren via Twitter en Instagram: #kampkwartier of #wijmakenhetkampkwartier.