• Jeroen van der Veer

Kermis mogelijk niet langer op Eemplein

AMERSFOORT Bij het vaststellen van de evenementenkalender 2018 houdt het college van de gemeente Amersfoort rekening met in de toekomst een andere locatie dan het Eemplein voor de kermis.

De evaluatie van de kermis is nog niet vastgesteld. De organisator heeft volgens het college al wel aangegeven in 2018 graag het Eemplein weer te gebruiken als locatie. Het college wil echter de mogelijkheid openhouden om de kermis op een andere locatie te laten plaatsvinden. Voor de kermis is daarom in de kalender voor 2018 nog geen locatie opgenomen.

Dit jaar bleef het rustig tijdens de kermis mogelijk door de extra beveiliging, nadat in 2016 flinke rellen het feest ontsierden.

EVENEMENTENKALENDER De evenementenkalender brengt acctiviteiten in de stad vroegtijdig in beeld, zodat organisaties weten wat hun mogelijkheden zijn en tijdig met de voorbereiding en de vergunningaanvraag kunnen starten; intern en extern een effectieve planning, afstemming en coördinatie rond vergunningen en handhaving wordt bereikt en inwoners geïnformeerd kunnen worden over wanneer, waar welk evenement plaatsvindt en men daarop kan inspelen.