Kick-off buurtacties verkeersveiligheid bij Kameleon

AMERSFOORT Op basisschool Kameleon in de wijk Zielhorst vindt woensdag 26 oktober de kick-off plaats van een serie buurtacties voor het stimuleren van een verkeersveilige schoolomgeving. Tijdens deze kick-off zullen leerlingen en leerkrachten van de basisschool ouders en kinderen belonen die meewerken aan een veilige ochtendspits.

Leerlingen delen op 26 oktober samen met gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en wethouder Hans Buijtelaar presentjes uit aan ouders en kinderen die te voet of op de fiets naar school komen. Ook worden ansichtkaarten met tips om het verkeer veiliger te maken rondom de school uitgereikt aan ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. In het aankomende schooljaar volgen meerdere buurtacties om aandacht te vragen voor een veilige schoolomgeving in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie Utrecht. De provincie Utrecht ondersteunt daarom acties op gebied van verkeersveiligheid op lokaal niveau. Zij vindt het belangrijk dat inwoners en scholen zelf in actie komen als er een verkeersveiligheidsprobleem speelt. De buurtactie bij basisschool Kameleon in Amersfoort is daar een voorbeeld van. VVN coördineert deze actie in opdracht van de provincie Utrecht en zorgt ervoor dat alle partijen zoals de school, leerlingen en ouders, bewoners, politie en gemeente betrokken zijn.

VVN Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het VVN Participatiepunt (vvn.nl/participatiepunt) is zij rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat.