Klacht naar Nationale Ombudsman over procedure Westtangent

AMERSFOORT Het participatieproces voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting (Westtangent) in Amersfoort is weliswaar intensief geweest, maar weinig zorgvuldig. Dit stelt een zestal bewonerscomités en organisaties die bij de discussie over de Westtangent zijn betrokken. Over deze onzorgvuldigheid en de gevolgen daarvan hebben zij een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman.

De klacht bij de Nationale Ombudsman is ingediend door het Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Bewoners BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB). Vooringenomenheid bij het gemeentebestuur, tijdsdruk, gebrek aan informatie en het tussentijds wijzigen van de 'spelregels' door de gemeente zijn enkele van de punten die in de klacht bij de Nationale Ombudsman aan de orde worden gesteld.

Aan de Nationale Ombudsman wordt gevraagd een oordeel te vellen en een uitspraak te doen over de mate van zorgvuldigheid die het gemeentebestuur tijdens het participatieproces heeft gehanteerd. De indieners van de klacht hopen dat de Nationale Ombudsman aanbevelingen doet hoe het proces rondom de besluitvorming over de aanleg van de Westelijke Ontsluiting kan worden verbeterd. Mogelijk ziet de Ombudsman ook nog mogelijkheden tot bemiddeling in dit vast gelopen proces.