• Gulia, Sanne, Joyce, Dieuwke en Brent hebben al zin om hier te gaan wonen.

    Amervoorde

Kleinschalig wooninitiatief op Blekersingel

AMERSFOORT Wachtlijsten, onzekerheden en een gering aantal zorglocaties hebben geleid tot een mooi en vooral ook bijzonder initiatief. Aan de Blekerssingel in Amersfoort kunnen vanaf maart 2018 26 jongeren met een verstandelijke beperking wonen.

Arnoud J Spaaij

 

,,Een kleinschalig wooninitiatief, dat jongvolwassenen met een zorgvraag een veilig thuis biedt." Op de website van Stichting Woongroep Amervoorde vat deze zin het initiatief kernachtig samen. Maar het project is heel veel groter dan alleen een wooninitiatief. Voorzitter van de stichting René den Hartog is al vanaf het begin betrokken. Zelf heeft hij een zoon met een verstandelijke beperking en na het bezoeken van een zogenaamde verwantenavond ontstond bij hem, en een aantal andere ouders, de vraag hoe ze de zorg voor hun kinderen konden veiligstellen. Den Hartog: ,,Zo'n verwantenavond is voor familie maar onze kinderen wonen nog nergens, althans ze wonen, met hun ongeveer 22, 23 jaar, gewoon thuis, en onze zorg was meer 'hoe ziet de toekomst van onze jongeren eruit?' En daar was helemaal geen programma voor. Sommige oplossingen waren wat verder weg. Maar we wilden het graag in de buurt houden." De oplossing werd gevonden in de verbouwing van een kantoorpand in Amersfoort. ,,Een prachtige locatie, aan de rand van het centrum. Voor een aantal toekomstige bewoners ligt het dicht bij hun werk of dagbesteding. In de directe omgeving heeft de woningcoöperatie al 52 appartementen gerealiseerd." De gemeente Amersfoort wil de buurt, die oorspronkelijk voor kantoren bedoeld was, in de toekomst als woonomgeving ontwikkelen.

Een aannemer is inmiddels bezig om 26 appartementen te realiseren voor Amervoorde in het voormalige kantoorpand. Dat lijkt veel voor één woongroep maar Den Hartog gaat verder: ,,Tegenwoordig moet alles ook financieel kloppen. Bestaande kleinschaliger woningen zouden vanaf zestien jongeren break-even kunnen spelen. Maar wij hadden ook niet de keuze om zelf iets te bouwen en zo kwamen we in een bestaand pand terecht. Het zijn in feite drie groepen, verdeeld over drie woonlagen, een groep van acht en twee groepen van negen. ,,De woongroepen zijn gericht op jongeren met een verstandelijke beperking. Den Hartog: ,,Het zijn allemaal jongeren met een zorgzwaartepakket tussen de vier en zes. Het merendeel zijn jongeren met het downsyndroom, soms is het niet makkelijk aan te duiden en weer anderen kunnen niet lezen of niet lezen en niet schrijven. Wat ze wel kunnen is met elkaar, in gezamenlijkheid, zichzelf verder ontplooien. Ze leren van elkaar. We proberen een omgeving en een sfeer te creëren waarbij ze wel een beetje worden geprikkeld door elkaar op een dusdanige wijze dat ze zich aan elkaar kunnen optrekken." Op dit moment zijn er zeventien mensen uit de omgeving Amersfoort ingeschreven. Vanuit Amerpoort worden ook nog enkele bewoners verwacht. Den Hartog aan: ,,We willen de groei graag organisch laten verlopen maar we hebben zeker nog plek." Info op woongroepamervoorde.nl