• Volgens Diana Wildschut en Thomas Telkamp zal de paraplu in de nabije toekomst vaker uit de paraplubak getrokken worden.

    Arjan Klaver

Klimaatdag: weten en weer meten

AMERSFOORT Het project 'Meet je stad' werd begin 2015 is gestart. Inwoners van de stad vangen via meetkastjes uiteenlopende gegevens op in hun eigen leefomgeving die straks van nut zijn. We moeten ons realiseren dat de temperaturen als gevolg van de klimaatverandering de komende decennia alleen maar zullen toenemen. Dit alles heeft consequenties voor de mens, alle buitenruimten en de bouwopgaven van morgen. „Komende zondag is er een Klimaatdag voor alle vrijwilligers die in de stad metingen verrichten om onder meer de eerst data te analyseren."

Arjan Klaver

Dit zegt Diana Wildschut. Zij is een van de drijvende krachten die binnen Coöperatieve Universiteit Amersfoort het project meetjestad.net op de kaart heeft gezet. „Dit project ontstond in 2014 na een aantal gesprekken tussen gemeente Amersfoort, Coöperatieve Universiteit Amersfoort en later ook het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze gesprekken kwamen voort uit een gezamenlijke fascinatie: is het mogelijk om inwoners van Amersfoort op een andere manier te betrekken bij een zo ongrijpbaar onderwerp als 'het klimaat' dan de traditionele methoden. Verschillende ideeën en disciplines kwamen in deze gesprekken samen met het project 'Meet Je Stad' als resultaat. Het is een zogenoemd publieke particuliere samenwerking tussen gemeente en haar inwoners." We zijn nu drie jaar verder. Er zijn nu her en der in de stad meer dan honderd meetkastjes actief die 24/7 een vracht aan weermetingen verzamelen. Bovendien zijn er meer dan dertig vrijwilligers die zich hebben opgeworpen om florawaarnemingen te verrichten. Maar wat zeggen deze data nu over het klimaat in Amersfoort?

HITTE-EILANDEFFECT „Tijdens de Meet je Stad! klimaatdag kan men workshops volgen om antwoorden te krijgen op deze vraag", aldus Thomas Telkamp die met een achtergrond als natuurkundige en ict'er bij dit meetproject betrokken is. „We hebben in de afgelopen tijd hard gewerkt om zuivere data te verkrijgen. Kijk, we werken met vrijwilligers en in sommige gevallen bleek dat de meetkastjes niet goed waren aangebracht. Een van de interessante metingen die we hebben verricht is de warmte die in de zomernachten in de stad blijft hangen. Bekend is dat het in stedelijk gebied nog veel warmer wordt dan in het omliggende landelijke gebied. In de stad kan het tot vier graden warmer worden dan in de omliggende groenere omgeving. Het hitte-eilandeffect of urban heat island (UHI) wordt vooral veroorzaakt door de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen zoals stenen en asfalt en de relatief lage windsnelheden. Door het hitte-eilandeffect worden problemen, zoals hittestress, tijdens een lange periode met warme weer verergerd. Uiteraard zullen we komende zondag deze metingen tijdens de klimaatdag met het publiek en de vrijwilligers delen."

WORKSHOPS ,,In de ochtend hebben we drie workshops. Er kunnen meetkastjes worden gebouwd die gelijk mee naar huis genomen kunnen worden. Maar er is ook onderricht in het analyseren van data op het gebied van flora- en weerdata.

Ook voor beginners. Tenslotte is er een workshop waarin we de klimaatverhalen analyseren die tot nu toe zijn opgehaald en kijken we naar onderliggende trends. In de middag komen alle resultaten samen in een aantal lezingen en demonstraties. Voor de nabije toekomst is dat essentieel. Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Opgeven kan via meedoen@meetjestad.net.