• Lennart Elijzen te midden van zijn onderzoeksgebied.

    Arjan Klaver

Klimaatverandering in Soesterkwartier

AMERSFOORT De Merwedestraat is tijdens een hoosbui veranderd in een stromende beek terwijl de bewoners aan de Dollardstraat en Spaarnestraat zandzakken voor de deur hebben om het water uit hun huizen te weren. Het lijkt fictie. „Door de klimaatverandering kan dit volgens het KNMI het beeld zijn vanaf het jaar 2050", aldus Lennart Elijzen (24). Hij hoopt over twee maanden met een onderzoek over stedelijk water in het Soesterkwartier zijn academische graad te halen.

Arjan Klaver

„We moeten rekening houden met het feit dat de neerslag in Nederland heviger wordt", steekt Elijzen van wal. „Dat komt door de klimaatverandering. Er gaat steeds meer vallen. Het KNMI heeft daar onderzoek gedaan. Per graden opwarming van de aarde zal de buienintensiteit met 12 procent toenemen. In 2050 is dat 24 procent. De kans op wateroverlast neemt dus toe. De meeste rioleringssystemen in grote steden zijn daar niet op berekend. Ook in Amersfoort niet. Zij kunnen het water niet aan zodat overlast ontstaat. De gevolgen kunnen behoorlijk zijn."

Elijzen die watermanagement studeert aan de Universiteit Utrecht, doet zijn onderzoek bij ingenieursbureau Aveco De Bondt. „Mijn onderzoek wilde ik in een stadswijk verrichten. Via de gemeente kreeg ik het Soesterkwartier aangewezen. Vier maanden geleden ben ik met het onderzoek gestart. Doordat afgelopen zomer heftige buien achterwege bleven, concentreerde ik me vervolgens op foto's en verhalen van mensen die tijdens en na de heftige buien in 2014 met wateroverlast te maken kregen. Diverse schuren en kelders stonden onder water in het noordelijk deel van het Soesterkwartier en dan voornamelijk in de Dollardstraat en Spaarnestraat. Zij kregen het 'straatwater' van de naar het noorden georiënteerde Merwedestraat. Bewoners beschreven dat hun straat tijdens de hoosbui veranderde in een stromende beek. Daar komt nog een probleem bij. Het rioleringssysteem in dit deel van de wijk is uit de jaren '60. Het is een gemengd systeem. Door overmatige regenval neemt de druk op de riolering toe. In extreme gevallen kan het leiden tot stankoverlast en hygiënische problemen."

WADI Natuurlijk is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Het onderzoek van Elijzen over stedelijk water in het Soesterkwartier is pas over twee maanden afgerond. Feit is wel dat op lange termijn het riool, dat over niet al teveel jaren haar maximale houdbaarheidsdatum gaat naderen, vervangen moet worden voor een gescheiden systeem. En dat is kapitaalintensief omdat ook tegelijk het wegonderhoud meegenomen dient te worden. „Aan de andere kant kunnen de bewoners ook zelf maatregelen nemen", aldus de student. „Er zijn veel voor- en achtertuinen. Als deze weer worden vervangen door een tuin, dan kan een deel van het waterprobleem worden opgelost. Een wadi kan ook veel overlast voorkomen. Het hemelwater dat dan op deze verharde oppervlakken valt, wordt via een hemelwaterriolering of over het maaiveld afgevoerd naar een lager gelegen wadi waar het kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld. Kortom, soms is de oplossing eenvoudig om het water afkomstig van naderende plensbuien af te voeren."