• De raadszaal in Amersfoort

    Jeroen de Valk

Koppig verzet tegen aanleg westelijke rondweg

AMERSFOORT De geruchtmakende westelijke rondweg gaat er misschien tóch niet komen. Een belangengroep heeft bij de Raad van State een verzoek ingediend om alle besluiten in de koelkast te zetten; eerst moet maar eens de gehele procedure tegen het licht wordt gehouden. Vóór die tijd mag er geen enkele werkzaamheid worden verricht ten bate van de rondweg.

Jeroen de Valk

Het verzoek is afkomstig van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen (VBBBB). Deze vereniging bestaat uit bezorgde burgers en had vorig jaar zeker 450 betalende leden. Woordvoerder Carol Franssen lichtte tegenover deze krant zijn verzoek toe. ,,De VBBBB heeft altijd getwijfeld aan het nut en de noodzaak van de rondweg'', schrijft hij. ,,De onderbouwing rammelt aan alle kanten.'' 

Volgens een meerderheid van de raad wordt de doorstroming van het verkeer hiermee gestimuleerd. De vereniging vermoedt dat de tijdwinst beperkt zal zijn, en dat er meer te verwachten valt van ingrepen die al in gang zijn gezet: de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1, de A28 en de A27.

Franssen denkt dat de politiek zich nodeloos  laat opjagen, aangezien vroegtijdig een enorm bedrag uit Den Haag beschikbaar kwam. Het gaat om 67 miljoen euro uit het zogenaamde VERDER-budget. Hierdoor zou een échte politieke discussie zijn uitgebleven. ,,Zevenenzestig miljoen is veel geld - vind ik zelf ook, als belastingbetaler - voor een 'probleem' dat niet bestaat.''

De VBBB wierp vorig jaar bezwaren op, maar voelde zich niet gehoord. ,,Binnen de gemeente waren de kaarten al geschud. Er zijn geen heldere antwoorden gekomen op onze vragen, en die van andere burgers en omwonenden.'' Franssen hoopt dat de bestuursrechter van de Raad van State goed gaan kijken naar de ingediende vragen en de antwoorden die daar tot dusverre op kwamen.

De VBBBB heeft een advocaat in de arm genomen die zich per brief tot de bestuursrechter heeft gewend. Hierin constateert de advocaat dat het doel van de vereniging is: ,,Het behoud, herstel en het bevorderen van de natuurwaarde van de gebieden Birkhoven en Bokkeduinen en het tegengaan van bedreigende ontwikkelingen.'' De vereniging vreest 'aantasting van de natuur door aanleg van een weg door en langs bos Birkhoven' en 'onomkeerbare gevolgen'.

De procedure bij de Raad van State kan maanden in beslag nemen. Al eerder kondigde de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) aan dat zij ook naar de Raad van State wil stappen.

In oktober vorig jaar sprak een ruime meerderheid van de raad - 26 vóór, 10 tegen - zich uit ten faveure van de rondweg. Tegenstanders, onder wie Marijke Jongerman (SP), spraken uitgebreid van 67 miljoen euro die over de balk zou worden gegooid aangezien de weg maar een tijdwinst van één minuut zou opleveren, aantasting van het milieu - duizenden bomen zullen sneuvelen, bos maakt plaats voor asfalt - en overlast van het drukke autoverkeer voor omwonenden.

Voorstanders meenden dat de weg de doorstroming ten goede komt, wat weer belangrijk is voor werk en economie. Fietsers gaan er ook op vooruit door het verdwijnen van kruisingen en stoplichten.