• Foto: Henny Jansen/BDU

'Kunstgrasvelden Amersfoort voldoen aan keurmerk Milieukeur'

AMERSFOORT Het televisieprogramma Zembla heeft op woensdagavond 5 oktober aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Volgens een aantal deskundigen, dat in het programma aan het woord kwam, is een bepaalde stof in deze rubberkorrels mogelijk kankerverwekkend. De gemeente kan zich voorstellen dat de uitzending van Zembla vragen oproept bij gebruikers van kunstgrasvelden en wil hen daarom graag informeren over het gebruik van rubbergranulaat in Amersfoort.

,,In Amersfoort gebruiken we rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder meer over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen."

Op basis van het RIVM-advies én de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd, is in Amersfoort voor het gebruik van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland gebruikt.

,,Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt, dat het gebruik van rubbergranulaat onacceptabele risico's met zich meebrengt, dan zullen de eisen in het Milieukeurmerk worden aangepast."

RUBBERGRANULAAT Rubbergranulaat wordt ingestrooid op kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen en op trapveldjes in woonwijken. Het zorgt ervoor dat een kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld. Daardoor rolt een bal niet te snel en stuitert hij niet te hoog. Daarnaast maakt het kunstgras beter geschikt voor het maken van slidings.

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De stof waar het in de uitzending over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het maakt het rubber stevig en elastisch. Deze stof zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken, zoals bijvoorbeeld elastiekjes. De stof is onlangs toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

ONDERZOEK De Europese Commissie heeft het European Chemicals Agency (ECHA) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2008 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat de korrels geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB daarom een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, Silvio Milia, adviseur sport bij de gemeente Amersfoort, tel. 14033.

Meer informatie hierover is te lezen in het dossier Kunstgras en Gezondheid op de website SportenGemeenten.nl.