• Archief ANP Foto

Kwart miljoen euro subsidie beschikbaar voor kunst en cultuur

AMERSFOORT Met de nieuwe regeling Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 wordt het makkelijker om voor kunst- en cultuurprojecten een subsidie bij de gemeente aan te vragen., dat meldt de gemeente Amersfoort zelf in een persbericht. Voor aanvragen tot 10.000 euro geldt een korte en snelle procedure. Aanvragen boven dat bedrag gaan langs een adviescommissie. ,,Naast de kwaliteit van het project en het belang voor de stad, speelt bij de beoordeling het bijdragen aan de thema’s jongeren, diversiteit en innovatie van het cultuuraanbod een rol.''

De Projectsubsidie kunst en cultuur 2018 vervangt de bestaande regeling Incidentele subsidie cultureel klimaat en media. De nieuwe regeling Projectsubsidies kunst & cultuur 2018 maakt het voor zowel professionals als amateurs mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Er geldt geen plafond meer voor het aan te vragen bedrag. Het subsidieplafond van de regeling Projectsubsidies kunst & cultuur is in 2018 250.000 euro. Voor aanvragen tot 10.000 euro is dit jaar 75.000 euro beschikbaar. Voor aanvragen vanaf 10.000 euro is 175.000 euro te vergeven.

,,Bij aanvragen voor de nieuwe Projectsubsidies kunst en cultuur ligt de focus in 2018 op diversiteit, jongeren en innovatie. Bij diversiteit gaat het om projecten die bijdragen aan het vergroten van de variatie en afwisseling in het cultureel klimaat en die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Bij jongeren gaat het om projecten die bijdragen aan het verbeteren van het cultuuraanbod voor jongeren. Door middel van innovatie kan worden ingespeeld op verschillende trends binnen de culturele sector. Ook kan innovatie worden gebruikt om het aanbod voor een breder publiek aantrekkelijk te maken (met het oog op de opgaven diversiteit en jongeren).

AANVRAGEN Aanvragen tot 10.000 euro kunnen vanaf 12 april aangevraagd worden en worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen vanaf 10.000 dienen uiterlijk op 15 juni 2018 ingediend te zijn. Alle informatie over de nieuwe Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 en het aanvragen van een subsidie kan via www.amersfoort.nl/subsidies.