Leegstand niet langer acceptabel

AMERSFOORT Gezien de grote behoefte aan extra woningen in Amersfoort is leegstand niet langer acceptabel. Het is tijd om daar nu echt wat aan te doen. Dat is niet alleen een opdracht aan gemeente en woningcorporaties; daar kan iedereen aan bijdragen. Dat was een belangrijke conclusie tijdens een goed bezochte bijeenkomst die afgelopen week plaatsvond in de Rooie Cent.

Arjan Klaver

De opgave is om de stad bondgenoot te maken in het oplossen van de woningnood. Daar hoort een nieuwe aanpak bij! De initiatiefgroep Ruimteomtewonen wil daar een bijdrage aan leveren. In de Rooie Cent gingen woningzoekenden, bewoners, ondernemers, politiek, wethouder Fleur Imming en Koos Koolstra, directeur van de Alliantie in gesprek over de omvang en achtergrond van de woningnood, mogelijke oplossingen en wat een ieder zelf kan doen. Belangrijke uitgangspunt daarbij was: niet uitbreiden maar inbreiden, want er staat genoeg leeg. Inwoners gaven een beeld van het leven achter de kille cijfers. Zoals Jacqueline. Zij staat al echt jaar ingeschreven voor een woning voor haar en haar twee kinderen, waarvan één meervoudig gehandicapt. Carola vertelt op haar beurt hoe ze na haar scheiding bij kennissen op de bank sliep. Zij is niet de enige. Carola kent heel veel andere bankslapers. Bewoners en woningzoekenden kunnen zich beter organiseren en vooral manifesteren, bijvoorbeeld via www.ruimteomtewonen.nl, waar zij ook actief eigenaren van lege panden kunnen benaderen.

Zelf verbouwen is ook een optie: GGZ-instelling Kwintes heeft jongeren die daarmee concreet aan de slag willen. Eigenaren van leegstaande panden kunnen maatschappelijke betrokkenheid tonen door panden beschikbaar te stellen tegen haalbare huur of koopprijs, een dubbele bestemming bij de gemeente aanvragen en zelf woningen realiseren.

INBREILOCATIES Corporaties kunnen bewoners ondersteunen door samen panden te kopen of te huren. Collectief particulier opdrachtgeverschap, maar dan in de sociale huur. De gemeente kan partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, ruimte geven aan acties van bewoners, beter kijken waar het vastloopt en zich actief inzetten om belemmeringen weg te nemen door bestemmingen te verruimen, dubbel gebruik van woningen te vergemakkelijken en procedures te versnellen. Als partijen samen optrekken, is de kans op succes het grootst.

De website ruimteomtewonen.nl biedt een digitaal platform waar partijen elkaar kunnen vinden en brengt ruimte en mensen samen. Woningzoekenden kunnen hun wensen aangeven en welke panden of locaties zij interessant vinden. De site stelt iedereen in de gelegenheid om lege panden en braakliggende locaties aan te melden. De website is een initiatief van Bouwstenen voor Sociaal. Het is duidelijk dat de initiatiefgroep Ruimteomtewonen de gemeente en corporaties graag helpt om de bestaande stad beter te benutten.

Het totaal aan beschikbaar vastgoed in Amersfoort overschrijdt immers de 300.000 vierkante meter. Daarnaast zijn er nog lege terreinen op bedrijvenlocaties. Inbreilocaties waar zo'n 5.000 woningen kunnen worden gerealiseerd, becijferde Marc van Leent, één van de initiatiefnemers. ,,Natuurlijk zijn niet alle plekken fijn om te wonen en niet alle vrijkomende of leegstaande ruimte is geschikt. Maar stel dat 30 procent van de vrije ruimte benut kan worden om te wonen. Dan heb je genoeg ruimte voor zo'n 1.500 tot 2.000 huishoudens en kan je zo'n 3.000 mensen gelukkig maken met een plekje in de stad."