• Bonno van der Zwaag:'Wij willen een goede verstandhouding met de buurt'

    Bert Vos

Leger des Heils verruilt Amerberg voor 'bieb' Zielhorst

AMERSFOORTHet is nu nog een bouwput. Maar over drie maanden verhuist de Amersfoortse afdeling van het Leger des Heils naar de voormalige bibliotheek in Zielhorst, die grondig gestript en opnieuw ingericht wordt. Met het multifunctionele pand aan de Albert Schweitzersingel gaat een lang gekoesterde wens van het Korps Eemland in vervulling, nadat de heilsoldaten jarenlang in een te krappe ruimte in de Amerberg hun werk moesten doen. ,,Dat pand wordt door het hoofdkwartier afgestoten en is te koop gezet", zegt penningmeester Bonno van der Zwaag.

Bert Vos

Het voormalige zorg- en kantoorcomplex van het Leger des Heils op 'De Berg' werd te duur in onderhoud. Van der Zwaag: ,,Wij zitten hier dan ook tijdelijk. Onze laatste locatie op het Havik moesten we verlaten omdat het niet voldeed aan de veiligheidseisen zoals brandveiligheid." De Amerberg is echt behelpen, constateert hij. ,,Elke zondag moeten we met stoelen, tafels en het altaar slepen om een kerkzaal in te richten. In de 'bieb' hebben we straks een permanente zaal voor kerkdiensten waar 140 mensen in kunnen."

INLOOPHUIS Het 'Leger' is in 1865 in Engeland opgericht door William Booth, om het evangelie te verkondigen. Echter, honger en armoede hielden veel mensen in hun greep. Als iemand honger heeft luistert hij niet, was Booth zijn credo. Dus werd het Leger des Heils ook actief in de maatschappelijke dienstverlening. En doet dat nog steeds. Maaltijdvoorzieningen, opvang van minderbedeelden en gebruikte kleding beschikbaar stellen voor mensen met een krappe beurs zijn drie van de vele activiteiten waarmee de organisatie zich profileert. Het voormalige bieb-gebouw leent zich daar uitstekend voor, beaamt Van der Zwaag tevreden, terwijl het geluid van een machine de kale ruimte doorklieft. ,,Een goede verstandhouding met de buurt vinden wij belangrijk. Daarom hebben we vorig jaar hier een braderie/rommelmarkt gehouden waar de buurt kennis met ons kon maken en wij met hun om te vertellen wat we doen en vragen te beantwoorden. Zo is dit pand niet bestemd voor de opvang van daklozen en verslaafden. Daar zijn elders faciliteiten voor. We zijn straks wel een inloophuis, hebben een maaltijdproject en educatieve activiteiten zoals computerles, muziek maken en huiswerkbegeleiding." In een apart deel van het gebouw komt de kledingbeurs die nu op de Soesterweg geëxploiteerd wordt. De laatste tijd is de vraag naar kleding stijgende door de maatschappelijke ontwikkelingen.

DONATIES De Amersfoortse afdeling bestaat sinds 1894 en heeft zich stevig geworteld in de Amersfoortse samenleving, vindt Van der Zwaag. ,,We zien een toename van leden, kerkgangers die de diensten bezoeken of mensen een beroep op ons doen. Daarom zijn we erg blij met deze voorziening midden in een woonwijk. Het pand is betaald door het hoofdkwartier, maar wij als huurder moeten de rest (de inrichting) voor onze rekening nemen. Zo hebben onze leden al 9000 euro gedoneerd voor de stoelen in de kerk. Maar er is nog veel meer nodig voor de inrichting van spreekkamer, keuken, ontmoetingsruimte, ruimte voor kinderopvang, kortom, voor alles waar we voor bezoekers mee te maken krijgen. Het Leger krijgt namelijk geen subsidie voor het werk in de buurt. Dus ik hoop dat we een beroep kunnen doen op gulle gevers die ons werk een warm hart toedragen. Alles is goed, een groot of klein bedrag. Want honderdmaal een tientje is ook duizend euro", aldus de penningmeester.

Voor meer info over het project en donaties: www.legerdesheils.nl/korpseemland.