• ,,We moeten nog aardig wat stappen verzetten naar een duurzame, circulaire economie", zegt Jessie Kroon.

    Arjan Klaver

Leven zonder afval is behoorlijke klus

AMERSFOORT Zero waste. Gemeten naar de inhoud van de kliko's zijn er nog veel stappen te gaan. De inhoud ervan maakt de doorsnee consument echter wel bewust van de hoeveelheid afval die 'we' dagelijks produceren. De zusjes Nicky en Jessie Kroon zijn vanaf 2014 actief met hun blog Het Zero Waste Project, vereniging Opgemärkt en hun bedrijf

A New Zero louter gericht op duurzaamheid en een zero waste levensstijl.

Arjan Klaver

De Britse econoom Kate Raworth gebruikt een krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie: een donut. Onze economische activiteiten zouden niet uit de bocht moeten vliegen, maar groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel waarin herbruikbaarheid van producten en grondstoffen is gemaximaliseerd met een minimum aan waardevernietiging. En dat schept economische en maatschappelijke kansen plus werkgelegenheid.

Bovendien werd vorig jaar het Grondstoffenakkoord getekend waarin afspraken staan om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Een van de voorlopers in die verandering zijn de Amersfoortse zusjes Nicky en Jessie Kroon. Op de blog hetzerowasteproject.nl delen zij al sinds 2014 alles wat je moet weten over een zero waste levensstijl.

INSPIREREN „We proberen zoveel mogelijk zonder afval in het algemeen en plastic in het bijzonder te leven", opent Jessie. „Via de blog willen we graag anderen inspireren en enthousiast maken om ons voorbeeld te volgen. Op de blog vind je allerlei handige tips voor een duurzamer leven en leuke artikelen over hoe je zelf kunt leven met zo min mogelijk afval. Daarnaast vind je er duurzame hotspots en nog veel meer andere nuttige informatie.

ALTERNATIEF Proefondervindelijk is het leven zonder afval nog een behoorlijke maar leuke klus. We hebben nauwelijks nog afval, maar nog niet voor alles is een alternatief. Denk aan medicijnen in doordrukstrips of de chips in een niet-recyclebare zak, die we niet meer kopen. En natuurlijk de geïmporteerde komkommer die het hele jaar in de supermarkt ligt. De komkommer zit verpakt in een cellofaan. Dat voorkomt voedselverspilling, stelt de importeur vast, maar dat argument gaat alleen op als je het product buiten het seizoen wilt eten."

GEDRAGSVERANDERING Via hun eigen ervaringen en expertise willen ze organisaties helpen om duurzame gedragsverandering mogelijk te maken. Want niet alleen consumenten kunnen wat doen. Bedrijven en instellingen kunnen ook een bijdrage leveren. „Cup- en padmachines gebruiken voorverpakte pads of cups om koffie te zetten. Dat kan ook anders. Dat geldt ook voor reguliere supermarkten. De laagwaardige plastics waarin de koekjes zijn verpakt kunnen niet gerecycled worden. Hetzelfde geldt voor de zwarte plastic bakjes om de vleeswaren een snack beter tot haar recht te laten komen. Dat is alleen vanwege marketingdoelstellingen. Aan de andere kant is de industrie zich ervan bewust dat het zo niet verder kan. Maar we moeten nog aardig wat stappen verzetten naar een duurzame, circulaire economie."

Tijd voor een koekje uit de koektrommel.