• Fred Oosterhuis

Liendertseweg bouw 'Lienlaer' gestart

LIENDERT - Aan de Liendertseweg is na de zomer gestart met de bouw van Lienlaer, 42 sociale huur eengezinswoningen en zes vrije sector huur woon-werkwoningen. Met de nieuwbouwwoningen wil woningcorporatie de Alliantie een beter en gevarieerder aanbod van woningen in de wijk aanbieden. De nieuwbouw sociale huurwoningen zijn allemaal verhuurd aan huurders van de gesloopte en nog te slopen flats aan de Liendertseweg. Er zijn op dit moment nog zes woon-werkwoningen beschikbaar. Voor meer informatie: tel. 088-0023200. Fase 1: Afgelopen zomer is gestart met de bouw van Lienlaer. De Alliantie verwacht de nieuwe 48 woningen op te leveren in het voorjaar van 2015. Fase 2: Bijna alle huurders van de te slopen flats aan de Liendertseweg 183-369 hebben andere woonruimte gevonden. Leeggekomen woningen worden tijdelijk verhuurd. De Alliantie verwacht voor de zomer van 2015 te kunnen starten met de sloop van deze flats en na de zomer van 2015 met de bouw van veertig koopwoningen. De verkoop start waarschijnlijk begin volgend jaar. Fase 3; De Alliantie start in november 2014 met huisbezoeken aan de bewoners van de Wiekslag 361-479. Dit is de laatste fase van het verbeterplan Liendertseweg - Wiekslag. Als minimaal 70 procent akkoord gaat met de plannen, starten de werkzaamheden voor de 21 nieuwe huurwoningen vanaf medio 2016. Voor de nieuwbouw van de eerste fase aan de Liendertseweg is de projectnaam Lienlaer gekozen. Dit is de naam van een hoeve waar de wijk Liendert naar vernoemd is. De hoeve behoorde in de middeleeuwen tot het maalschap Wede en Emiclaer en bestond zeker al in 1282. De opzet van het nieuwbouwcomplex met een 'binnenplaats' doet de Alliantie denken aan de ouderwetse opzet van een hoeve. De wijk Liendert is een Amersfoort Vernieuwt wijk. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. In een Sociaal Statuut Amersfoort Vernieuwt zijn afspraken vastgelegd voor bewoners die te maken krijgen met sloop van hun woning. Zo kunnen zij onder andere terugkeren naar de nieuwbouw.