'Luchtkwaliteit in Amersfoort verbeterd'

AMERSFOORT De luchtkwaliteit in Amersfoort is verbeterd, meldt de gemeente. Uit metingen die vorig jaar op twintig locaties in Amersfoort zijn uitgevoerd blijkt, dat de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in heel Amersfoort in 2016 lager was dan in 2015.

Op alle locaties lag de gemeten jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide ruim onder de landelijke norm en was de jaargemiddelde concentratie lager dan de metingen uit 2015.

De afname van de concentratie stikstofdioxide past in de landelijke trend van dalende concentraties over de jaren. Naast weersinvloeden hebben lokale factoren invloed op de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. De locatie Hogeweg Buiten laat bijvoorbeeld een afname van het jaargemiddelde zien als gevolg van de verbeterde doorstroming op de Hogeweg. De metingen buiten de stad en in woonwijken laten zien dat ook daar de luchtkwaliteit sterk is verbeterd.

Jaarlijks maakt de gemeente gebruik van de zogenaamde monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit als instrument om te bepalen of wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit. Vanaf 2015 zijn naast deze berekeningen ook metingen uitgevoerd op twintig locaties. De metingen worden in 2017 herhaald.