• Het is de bedoeling om ingeschreven te zijn bij de gemeente op het adres waar je woont.

    BDUmedia

Amersfoort telde vorig jaar 57 'spookjongeren'

AMERSFOORT Het begrip 'spookjongeren' is de laatste tijd weer actueel en ook Amersfoort heeft ermee te maken. Deze jongeren, tussen de 18 en 27 jaar, leven wel in de gemeente, maar zijn voor alle instanties onvindbaar. In 2018 waren er landelijk 50.000 jongeren uit het zicht van instanties en daarvan telde Amersfoort er 57.

Jeroen van der Veer

In Nederland staat ieder persoon ingeschreven bij de gemeente op het adres waar hij of zij woont. Is dit niet het geval, of iemand anders schrijft jou uit zonder een nieuw adres op te geven, dan komt er een VOW ('Vetrokken Onbekend Waarheen') achter je naam te staan. ,,In Amersfoort stonden in 2018 in totaal 262 personen in het basisregistratie personen (BRP) geregistreerd als VOW", aldus de gemeente Amersfoort, die (nog) geen cijfers had van 2019. ,,Onder hen waren er 57 tussen de 18 en 27 jaar."

ONDER DE AANDACHT BRENGEN ,,Maar", zegt straatadvocaat Rene Slotboom kritisch. ,,Hoe weten wij dit zo zeker? Ik durf hardop te zeggen dat Amersfoort in zo'n vijfhonderd spookpersonen kent. Dat zeg ik op basis van mijn ervaringen."
GroenLinks-raadslid Youssef El Messaoudi denkt ook dat de cijfers hoger liggen dan gedacht en hij wil de spookjongeren opnieuw onder de aandacht brengen.

Spookjongeren riskeren het gevaar achter te lopen op de maatschappij. Zo wordt het BSN-nummer bevroren als je nergens staat ingeschreven. ,,En zonder BSN-nummer kan je niets", aldus Slotboom. ,,Vaak hebben die jongeren ruzie of schulden. Ook schrijven ouders die in de bijstandsuitkering zitten soms hun kinderen uit. Als de jongvolwassenen 21 jaar oud is, gaat de uitkering omlaag omdat de overheid verwacht dat de persoon in kwestie kan meebetalen in het huishouden."

RADAR De gemeente geeft aan dat jongeren bij wie reden tot zorg is, worden geholpen door verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die in Amersfoort actief zijn. ,,Onder meer door het Jeugd Interventieteam (JIT). Dit is een samenwerkingsverband van Kwintes, Indebuurt033, Leger des Heils en Jellinek. Het JIT richt zich in opdracht van de gemeente op jongeren met complexe problematiek, op wie reguliere hulpverlening onvoldoende aansluit. Het Jeugd Interventieteam zorgt voor verbinding tussen welzijnsorganisaties, wijkteams, jongerenwerk, het eigen netwerk van de jongere en eventueel politie."

Straatadvocaat Slotboom wil benadrukken dat de vork volgens hem anders in de steel zit. ,,Die jongeren verdwijnen niet voor niets van de radar. Ze zien geen uitweg meer en duiken onder. Melden zij zich, dan moeten ze naar een daklozencentrum. Komen ze tussen criminelen, drugsverslaafden en alcohollisten te zitten. Dat is volgens mij ook niet de oplossing en daarom denk ik dat er veel meer jongeren 'zoek' zijn dan dat gedacht wordt."

OPLOSSING Een echte oplossing lijkt er niet te zijn en daarom wil Youssef El Messaoudi graag weten hoe Amersfoort dit probleem wil tackelen. Het raadslid dient schriftelijke vragen in: ,,Niemand hoort te spoken. Wij moeten hen helpen en steunen en daar wil ik mij hard voor maken."