Meander en Tergooi willen bestuurlijk fuseren

AMERSFOORT - Meander Medisch Centrum in Amersfoort en Tergooi in Hilversum en Blaricum willen op 1 januari 2016 bestuurlijk fuseren. De twee ziekenhuizen hebbenhiertoe een intentieovereenkomst gesloten. Uitgangspunt voor een dergelijke fusie is dat beide ziekenhuisorganisaties blijven bestaan. Naast de intentieovereenkomst hebben de twee ziekenhuizen een gezamenlijke regiovisie gepresenteerd. Deze voorzie tin een nauwere samenwerking in de regio's Gooi, Eemalnd en Vechtstreek. In september 2013 sloten Meander en Tergooi al een strategische alliantie.