• Meander Medisch Centrum

Meander presenteert jaarcijfers: miljoenen in de plus

AMERSFOORT Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief operationeel resultaat van 6,9 euro miljoen, 1,8 miljoen euro meer dan begroot. Dat heeft het ziekenhuis vrijdag bekendgemaakt. Meander zag de opbrengsten stijgen en de kosten lager uitvallen dan begroot.

De vraag van patiënten naar consulten en behandelingen was volgens Meander onverminderd groot in 2018. ,,Gedurende het jaar waren er diverse momenten waarop het beddenhuis, operatiekamers en spreekuren maximaal werden bezet. Ondanks de hoge werkdruk is Meander erin geslaagd om de kwaliteit van zorg op hoog niveau te houden. De verlenging van de NIAZ-accreditatie heeft laten zien dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Meander zeer goed op orde zijn.´´

Het positief resultaat van € 6,9 miljoen is exclusief incidentele meevallers, waaronder het vrijvallen van geld dat in het verleden was gereserveerd voor een eventuele reorganisatie. Inclusief de incidentele kosten en baten bedraagt het jaarresultaat 11 miljoen euro positief. Het eigen vermogen bedraagt inmiddels 89,9 miljoen euro. 

Begin dit jaar presenteerde Meander een nieuwe strategie, waarin oncologie één van de speerpunten is. ,,Patiënten met alle vormen van kanker moeten een ingang via Meander kunnen vinden. Daarnaast wil Meander haar positie als een regionale spil in de spoedketen verder versterken en de zorg voor chronische en oudere patiënten optimaliseren.´´