Meedenken over bereikbaarheid van Vathorst en Hooglanderveen

VATHORST Woensdagavond 9 december houden gemeente en adviesbureau Goudappel Coffeng een tweede bijeenkomst over het goed bereikbaar houden van Vathorst en Hooglanderveen. Inwoners van de wijk en belangstellenden kunnen dan aangeven welke mogelijke oplossingen zij het meest belangrijk vinden. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in De Bron, Oceaan 12. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

De bijeenkomst is een vervolg op die van 11 november waar inwoners en belangstellenden hebben meegedacht over knelpunten en mogelijke oplossingen. Op 9 december presenteert Goudappel Coffeng knelpunten in de bereikbaarheid van Vathorst en Hooglanderveen en mogelijk oplossingen die opgehaald zijn uit de eerste bijeenkomst en gesprekken met focusgroepen waaronder bewoners Vathorst, belangenvereniging Hooglanderveen, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en winkeliers. Het resultaat van 9 december moet een lijst zijn van mogelijke oplossingen die als meest belangrijk wordt gezien. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2016 een besluit over mogelijke maatregelen.

Vathorst is de jongste wijk van Amersfoort en groeit nog steeds waardoor de verkeersdruk in de wijk toeneemt. Om te onderzoeken wat er nodig is om Vathorst en Hooglanderveen nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, heeft de gemeente adviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd om een bereikbaarheidsonderzoek uit te voeren.