• Gemeente Amersfoort

'Meer ruimte voor water en groen in Amersfoort'

AMERSFOORT Het college heeft dinsdag het programma Klimaatbestendige en Groene Stad vastgesteld. De komende jaren is daardoor zo'n 2 miljoen euro beschikbaar om, samen met inwoners, de stad verder te vergroenen. ,,Daarnaast wordt in bestaande projecten meer rekening gehouden met groene en klimaatadaptieve maatregelen."

Wethouder Kraanen: ,,Wij staan wereldwijd, in Nederland en dus ook in Amersfoort, voor flinke uitdagingen. Nu al is klimaatverandering zichtbaar: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Dat levert risico's op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is ons doel om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijk inrichting te hebben; en hiermee een stad die het vermogen heeft goed te blijven functioneren als het klimaat verandert."

Amersfoort zet in op méér groen en kwalitatief béter groen. Groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit en recreatie. ,,Dit doen we bijvoorbeeld door tegels en verharde oppervlakken in de openbare ruimte te vervangen voor groen. Dat levert veel op: betere sponswerking voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens."

Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Boldershof (meer ruimte voor groen en spelen op een parkeerplein), de Zonnehof (parkeerplein omgevormd tot park met maatregelen voor opvang van piekbuien) en de aanleg van riolering, drainage en waterberging in de wijk De Kruiskamp. De toekomstige aanpak van de openbare ruimte in de Kamerlingh Onnesbuurt en de Bisschopsweg is als aanleiding gebruikt om bewoners te enthousiasmeren om ook op eigen terrein klimaatadaptieve en groene maatregelen te treffen.