• Vincent Jannink

Meer sociale huurwoningen in Amersfoort

AMERSFOORT Er komen in 2017 in Amersfoort meer sociale huurwoningen bij van corporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal. Behalve dat er nieuwe huurwoningen worden gerealiseerd, worden ook zo min mogelijk sociale huurwoningen verkocht. ,,Hiermee verbetert het aanbod en dat is hard nodig want de behoefte aan sociale huurwoningen is groot'', aldus de corporaties in een persbericht.

Portaal realiseert in 2017 100 nieuwe woningen in Amersfoort. Dat gebeurt aan de Keerkring, waar 80 sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarnaast komen er zo'n 20 woningen in het voormalige kantoorpand van Portaal aan de Hooglandseweg-Noord.

De Alliantie realiseert in 2017 102 nieuwe sociale huurwoningen: 59 woningen aan de Ganskuijl, Liendertseweg en in Vathorst, 43 woningen op de voormalige ABC-schoollocatie aan de Pelikaanstraat in Liendert en op de plek van de voormalige Anne Annemaschool in Randenbroek.

Omnia Wonen neemt in 2017 in ieder geval een investeringsbesluit voor 300 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan een deel mogelijk al in 2017 wordt gerealiseerd.

Ook vanaf 2018 is nieuwbouw van een groot aantal huurwoningen voorzien. De corporaties en de gemeente spannen zich in om geschikte locaties te vinden voor de bouw van extra huurwoningen.

BEPERKTE VERKOOP Het beperken van de verkoop van bestaande huurwoningen door corporaties is belangrijk om het aanbod van deze woningen te verbeteren. De combinatie van nieuwbouw van sociale huurwoningen en een beperkte verkoop van bestaande woningen zorgt voor een duidelijke toename in het woningaanbod voor woningzoekenden.

HUURPRIJZEN Huurwoningen moeten betaalbaar blijven voor Amersfoorters met de laagste inkomens. Daarom zorgen de corporaties ervoor dat hun sociale huurwoningen niet alleen onder de huurprijsgrens (710 euro) van sociale huurwoningen blijven, maar dat een belangrijk deel daarvan ook onder de zogeheten 'aftoppingsgrens' van 628,76 euro valt.

WOONLASTEN Verbeteringen op het gebied van duurzaamheid leveren, behalve een bijdrage aan het milieu, voor huurders vaak ook een verbetering op in hun wooncomfort en een verlaging van hun woonlasten. De afspraken tussen de gemeente en de corporaties hierover betreffen ondermeer het aanpassen van bestaande huurwoningen naar energie-index 1,36 (voorheen energielabel B).

Zo past de Alliantie in 2017 bijna 300 woningen aan naar dit energielabel en biedt zij 200 huishoudens aan om zonnepanelen te plaatsen. Portaal zorgt ervoor dat in 2017 ongeveer 400 huishoudens een comfortabeler huis en een lagere energierekening krijgen, dankzij isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. En Omnia Wonen doet dat voor 132 woningen.

LEEFBAARHEID De gemeente, huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties gaan in 2017 buurten en wijken selecteren die na het stadsvernieuwingsprogramma Amersfoort Vernieuwt fysiek moeten worden aangepakt en waar de sociale infrastructuur verbeterd moet worden.

De gemeente Amersfoort maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Hierin komen naast de hierboven beschreven afspraken, ook afspraken over wonen-zorg- ouderenondersteuning en monitoring.