• Koen Suyk

'Meer woningen voor de middeninkomens'; raad besluit nog vóór de verkiezingen

AMERSFOORT Noëlle Sanders (D66) wil een lans breken voor de 'middeninkomens' die zo vaak tussen de wal en het schip vallen als ze een woning zoeken. Ze verdienen net teveel voor een sociale huurwoning, maar in de commerciële sector zijn de prijzen veelal torenhoog. Menig gezin trekt maar weg uit de stad, op zoek naar een minder prijzige gemeente.

Jeroen de Valk 

Er moeten dus meer 'middeldure' woningen komen - globaal tussen 711 en 971 euro per maand - om mensen met die middeninkomens te huisvesten. Sanders stelde voor bouwers te verplichten om bij nieuwe projecten tenminste twintig procent hiervoor te reserveren. Hiermee hoopt zij ook 'scheefwoners' - mensen die een sociale huurwoning bezet houden, terwijl ze daar eigenlijk teveel voor zijn gaan verdienen - te stimuleren om door te stromen naar een duurdere woning. Amersfoort kent immers óók een tekort aan woningen in de sociale huur. Het klinkt logisch, maar de gemeenteraad én wethouder Fleur Imming hadden de nodige aarzelingen. De meeste raadsleden vonden die twintig procent een vrij toevallig gekozen hoeveelheid. Waarom niet meer of minder? Wordt dit een 'harde' voorwaarde of valt er over te praten?

GERIEFELIJK Bas Aghina (CDA) bracht in de herinnering dat Amersfoortse bouwers al rekening moeten houden met een percentage van 35 procent voor de sociale huur. Met twéé aanzienlijke percentages worden voor de voorwaarden bij voorbaat al erg vastgelegd en kan menige ontwikkelaar worden afgeschrikt. Rutger Dijksterhuis (CU) kreeg de nodige bijval toen hij opmerkte dat huurders gewoonlijk niet doorstromen 'vanwege de prijs, maar vanwege de kwaliteit'. Wie goedkoop doch geriefelijk in een portiekflat woont, zal niet zomaar vertrekken naar een woning in de commerciële met weinig vierkante meters.

KIPPENHOK Menno Fousert (Amersfoort2014) sprak in dit verband van 'een kippenhok met een opklapbed'. Toen hij na een studie in Amersfoort ging wonen en werken, kon hij er 'niks huren en niks kopen', behalve dan zulke hokjes. Als projectontwikkelaars worden gedwongen betaalbare appartementen in de commerciële sector te bouwen, staat Amersfoort binnenkort vol met piepkleine huisjes waar iedere 'starter' zo snel mogelijk uit wil vertrekken. Sanders zag dit gevaar niet zo, gezien de verwachte toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Wethouder Fleur Imming wilde niet 'alwéér een onderzoek' laten verrichten naar de kansen van Sanders' voorstel. ,,Er is al zoveel onderzocht over de woningmarkt, en tegen de tijd dat zo'n onderzoek klaar is, is het misschien al achterhaald.'' Ze benadrukte ook dat het gemeentebestuur maar in beperkte mate invloed kan hebben op de bouwplannen in de stad, al was het maar omdat weinig grond eigendom van de gemeente is. ,,Ik kan geen huizen uit de grond stampen.'' Wel kan vooraf het een en ander in een bestemmingsplan worden voorgesteld.

DEN HAAG Vanuit 'Den Haag' verwachtte zij weinig heil. ,,Ik ben er onlangs wezen praten; daarbij bleek dat het huidige kabinet geen grote woonambities heeft. Ik heb er geen fiducie in dat we daar in Amersfoort veel mee opschieten.'' Wel bijval kreeg de suggestie van Sanders voor een 'samenwerkingstafel'; een overleg met de verschillende partijen op bouw- en woongebied. Besloten werd dat het voorstel na enkele wijzigingen dóór kan naar de eerstvolgende vergadering waarbij de besluiten worden genomen; die vindt plaats op dinsdagavond 6 maart, en is meteen de laatste vergadering van de bestaande raadsvergadering. Hierna hebben de (kandidaats)raadsleden wel wat anders aan hun hoofd, want op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.