• Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort 2014)

    Gemeente Amersfoort

Meerderheid raad wil HBO-studies in Amersfoort behouden

AMERSFOORT Amersfoort gaat zich inspannen om meer HBO-studenten naar de stad te krijgen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad nam een motie aan waarin wethouder Bertien Houwing wordt opgedragen in gesprek te gaan met de Hogeschool van Utrecht, ofwel de HU.

Jeroen de Valk

HBO-opleidingen en -studenten, zo is te lezen in de motie, 'zorgen voor een vitale en innovatieve stad en hebben veel invloed op het sociale en culturele leven van de gemeente'.

De motie was opgesteld door Ben Stoelinga (Amersfoort 2014), die zelf een lange loopbaan in het onderwijs achter de rug heeft. Hij wist het CDA, de VVD, GroenLinks en Groep El-Messaoudi ertoe te verleiden de motie mede te ondertekenen. Daarmee was de motie ingediend door veertien van de 39 raadsleden. Vervolgens, vlak voor het zomerreces, werd de motie aangenomen met een riante meerderheid: 32 stemmen vóór, 7 tegen.

 

DOMSTAD De HU heeft al enkele HBO-studies verplaatst naar Utrecht, en is van plan meer opleidingen naar de Domstad te halen. Stoelinga betreurt dit, maar moest constateren dat de gemeente weinig of niets ondernam om dit proces te beïnvloeden. Het meest gehoorde argument was dat het College van Bestuur van de HU hier over gaat, niet de gemeente Amersfoort. Ongeveer een derde van de drieduizend HBO-studenten heeft de stad verlaten, of gaat dat op korte termijn doen.

Stoelinga is van mening dat er wel degelijk een band bestaat tussen Amersfoort en de hogeschool, die er immers als decennia grote vestigingen op nahoudt in Amersfoort. In de motie draagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op om bij het reguliere overleg met de hogeschool de zorgen van de gemeenteraad uit te spreken. Vervolgens zouden de raad, het college, het lokale bedrijfsleven en de hogeschool aan de gang moeten gaan om het HBO te versterken in de stad. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking met de Vereniging Amersfoortse Bedrijven.