• Karen Wins: „Meet je stad! is toegesneden op elk onderwijsniveau."

    Arjan Klaver

Meet je stad! schiet wortel bij scholen

AMERSFOORT Sinds 2015 wordt het project Meet je stad! behoorlijk omarmd door denkers, doeners, alfa's en bèta's. Iedere Amersfoorter kan meedoen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. „Het project vindt ook steeds meer haar weg naar het onderwijs", opent Karen Wins.

Arjan Klaver

Er wordt veel gesproken over klimaatverandering en over de gevolgen daarvan voor Nederland. Maar wat betekent het allemaal voor Amersfoort? Begin 2015 is Meet je stad! gestart. Dit project - met een looptijd van drie jaar - is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente, het Waterschap Vallei en Veluwe, De War en Gerb&. Inmiddels is een dertigtal huishoudens in de stad dat metingen verricht in hun eigen leefomgeving, zodat onderzoek verricht kan worden naar de gevolgen en beleving van klimaatverandering. „Behalve particulieren bestaat er een toenemende vraag vanuit het scholenveld", aldus Karen Wins aan de bespreektafel in de War.

Zij is als vertegenwoordiger van coöperatie Universiteit Amersfoort nauw betrokken bij dit project. Bovendien heeft zij een onderwijskundige achtergrond. „Met Meet je stad! kunnen Amersfoorters het klimaat meetbaar maken. Hoe warm is het in de betreffende straat? En een paar straten verderop? Hoe kunnen we per wijk bepalen wat er nodig is om in de toekomst zo weinig mogelijk negatieve gevolgen van klimaatverandering te ondervinden? Heb je last van wateroverlast of hitte?''

Wellicht leidt dit tot initiatieven om samen met de gemeente te zorgen voor meer groen in de wijk zodat het water wordt opgenomen bij hevige regen, en de straat koeler blijft bij hitte. Of minder verharding in de voor- of achtertuin. ,,Er is veel te meten en te weten. En bovendien is er via een mooie website een open kennisdeling met alle andere deelnemers in de stad. De coöperatie Universiteit Amersfoort staat altijd open voor ideeën die aan de bestaande meetgegevens toegevoegd kunnen worden. Het dat maakt het bijzonder interessant. Vandaar dat het Amersfoortse scholenveld ook haar interesse toont. Meet je stad! is toegesneden op elk onderwijsniveau."

ZICHTBAAR Karen Wins is ook blij dat middelbare scholen als De Amersfoortse Berg, 't Hooghe Landt en het Vathorst College aan het project deelnemen. „Het is een begripvol en niet in het minst een actueel onderwerp dat jongeren en docenten boeit. Er zitten uiteenlopende componenten in die in het lesprogramma kunnen worden opgenomen. Zo zit er een stukje techniek in. De meetkastjes worden immers in een pakketje met lossen onderdelen geleverd. Er zal dus gesoldeerd moeten worden. Daarnaast is Meet je Stad! bij uitstek geschikt om een onderdeel te zijn van de lessen biologie, natuurkunde of Nederlands. Nederlands? Jazeker. Leerlingen van het Vathorst College hebben niet eens zo lang geleden anekdotes verzameld van een groot aantal mensen over het klimaat in hun buurt. De leerlingen hebben dat opgetekend.''

,,Het grote voordeel van Meet je stad! is dat de gegevens die de meetpunten in de stad registreren, voor iedere deelnemer elk moment van de dag zichtbaar zijn op de site van dit project. Een VWO technasiumklas van 't Hooghe Landt gebruikt alle gegevens voor een onderzoek die tot februari volgend jaar wordt verricht. Binnenkort gaan we meer scholen bezoeken die hun interesse hebben getoond.''