• Vincent Jannink

Minder vergunningparkeren in Gildenkwartier om Jeruzalem te ontzien

AMERSFOORT Gedurende een jaar lang komen er in de wijk Gildenkwartier tachtig tot honderd minder plekken voor vergunning-parkeren. De bedoeling is, dat hierdoor de parkeerdruk in de aangrenzende wijk Jeruzalem zal afnemen. Tegenwoordig staan volgens buurtbewoners geregeld parkeerplaatsen leeg in het Gildenkwartier, terwijl Jeruzalem vol zou staan met auto's van mensen die in de wijk zelf niets te zoeken hebben. 

Jeroen de Valk 

Genoeg aanleiding voor Marijke Jongerman (SP) om het voortouw te nemen bij het indienen van een motie die mede werd ondertekend door de fracties van PvdA, CDA, CU en Actief. De motie leek daarmee kansrijk, maar er werd direct tegengas gegeven. Hoezo een jaar lang tachtig tot honderd minder betaalde parkeerplaatsen in het Gildenkwartier? Waarom deze cijfers, en waar moeten die gratis plekken komen? GroenLinks vroeg een schorsing aan, maar daarna was de fractie er nog steeds niet uit. 

EMOTIES Wethouder Buijtelaar suggereerde dat er kan worden gesproken met bedrijven en scholen in de omgeving; misschien komt eerder dáárvan de gesignaleerde overlast. Hij voorzag dat het in de motie voorgeschreven overleg - bewoners van Jeruzalem én het Gildenkwartier moeten samen rond de tafel gaan zitten om te bepalen wáár precies het vergunningparkeren wordt opgeheven - wel eens problematisch kan gaan verlopen.

Want stel je voor dat de burgers vooral hun eigen, van tevoren vastgelegde visie naar voren brengen en daar aan vasthouden? Dat schiet niet op. Parkeerproblemen zorgen immers voor emoties; dat bleek ook weer bij het overleg in de raadszaal, waarbij de publieke tribune vol zat met getergde wijkbewoners.

Maar de motie werd aangenomen met 22 stemmen vóór en 17 tegen. Na de 'pilot' van één jaar moet dan wel grondig worden geëvalueerd. De toeschouwers op de tribune ontvingen de uitslag met instemmend gejoel, waarna de voorzitter hen verzocht zonder kabaal de zaal te verlaten.