• Mets Julianus

Motie van wantrouwen haalt het niet; wethouders blijven aan

AMERSFOORT De soap rond het datalek is dinsdagavond afgerond met een lang debat in de raadszaal. Gedurende de avond gingen de verantwoordelijke wethouders diep door het stof en hanteerden oppositieleden steeds krachtiger taal. 

Jeroen de Valk

Maar uiteindelijk bleef iedereen overeind. Na uren discussiëren kreeg een motie van wantrouwen, ingediend door de SP, verder alleen steun van de BPA. De motie die de wethouders Fleur Imming (foto) en Menno Tigelaar tot aftreden had moeten dwingen, werd verworpen met vijf stemmen vóór en 32 tegen. 

Er was ook een motie van afkeuring, waarin werd geconstateerd dat het gemeentelijke privacy-beleid 'niet op orde' was. Deze motie werd breder gesteund met 16 vóór en 21 tegen. De indieners spraken met nadruk hun vertrouwen uit; de wethouders zouden hebben geleerd van het verleden en er wordt alles aan gedaan om herhaling te voorkomen. 

Raadslid Roel Mulder (Actief) zei tot besluit: ,,Dit hoofdstuk is afgesloten, maar het boek is natuurlijk nog lang niet uit.'' Waarmee hij maar wilde aangeven dat het college het hernieuwde vertrouwen ook maar geen seconde mag beschadigen.

ONDER DRUK Het 'datalek' ontstond toen op 28 januari dit jaar de gegevens van bijna tweeduizend cliënten van Amersfoortse wijkteams op straat belandden, nadat een ambtenaar ze per abuis verstuurde naar een persoon van buiten het stadhuis. Pas tien weken later werd zorgwethouder Fleur Imming hierover geïnformeerd. Ook de positie van wethouder Menno Tigelaar (ICT) stond onder druk.

Er werd sindsdien veelvuldig over gesproken, maar een werkelijk 'verantwoordingsdebat' was volgens Ben Stoelinga (Amersfoort2014) nog niet gevoerd. Het debat opende met klare taal van Stoelinga. Tot dusverre zag hij bij de wethouders 'weinig tot geen reflectie'. ,,Alle fouten worden toegeschreven aan domme pech, onder het motto 'het is niet anders'.''

Stoelinga vervolgde: ,,Ik heb wethouder Tigelaar expliciet gevraagd waarom het emailprotocol niet meer was geactualiseerd sinds 2009 . Hij antwoordde: 'Ik betreur het dat de organisatie het een en ander niet op orde had.' Geen enkel reflectie op het eigen handelen!''

Zowel Imming als Tigelaar kwam hierna aan het woord; ze betreurden de gebrekkige communicatie met de gemeenteraad en benadrukten dat er hard wordt gewerkt om herhaling te voorkomen; zo is er een Commissie Datalek ingesteld, waar ambtenaren meteen hun missers kunnen melden. Belangrijker is nog, dat alle aanbevelingen van een kritisch onderzoek zijn overgenomen.

Voor de meeste oppositieleden is hiermee de zaak afgedaan, althans voorlopig. Stoelinga zag nu wel degelijk de geëiste 'reflectie'. ,,Ik heb hier waardering voor en voel mij weer serieus genomen.'' Ook Roel Mulder (Actief) sprak zijn waardering uit. ,,De wethouders durfden het boetekleed aan te trekken en daar heb ik respect voor.''

'GOEDKOOP' Ad Meijer (SP) bleef ontevreden, ook al wist zijn partij zich alleen gesteund door de BPA. Meijer: ,,Met trillende stem spijt betuigen; het is zo goedkoop! Dit betekent helemaal niks. Hier wordt een toneelstuk opgevoerd.''

Aan het slot diende hij een motie van wantrouwen in, waarmee hij aangaf dat Imming en Tigelaar wat hem betreft moesten aftreden. ,,Ik zeg altijd, om in voetbaltermen te spreken: 'Let op de bal en niet op de schijnbewegingen'. Nou, ik zie hier alleen maar schijnbewegingen.'' De motie werd met 5 tegen 32 stemmen verworpen.