• EBN

Seismisch onderzoek naar mogelijkheden van aardwarmte

AMERSFOORT De Rijksoverheid voert landelijk onderzoek uit om informatie te verzamelen over de ondergrond. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nauwkeuriger worden ingeschat waar de winning van aardwarmte in Nederland mogelijk is. In een rechte lijn tussen West Betuwe en Lelystad wordt het seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze lijn komt ook over Amersfoorts grondgebied. 

Om genoeg energie op te wekken zijn volgens de gemeente Amersfoort alleen zonnepanelen en windmolens niet voldoende. ,,Naast zon en wind zullen we ook op zoek moeten naar andere bronnen zoals warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van grote bedrijven en de warmte in de aarde." Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen.

In de Wieken Vinkenhoef en een deel van Hooglanderveen, wordt naar verwachting tussen half november en begin december seismisch onderzoek uitgevoerd. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden op www.scanaardwarmte.nl

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen een brief over het onderzoek.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert het landelijk onderzoek dat 'Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).