• Marc van Leent, Marieke Broersma en Saskia van Dijk gaan netwerkochtenden organiseren.

    Bert Vos

Netwerkbijeenkomst tegen tijdelijke leegstand kantoorruimte

AMERSFOORT In Amersfoort staat ongeveer tweehonderdduizend vierkante meter kantoorruimte leeg. Daar moet iets mee gebeuren vindt de gemeente en is daarom de aanjager van het project Refill. Om zo de verbinding tussen vraag en aanbod te versterken. Coördinator Marc van Leent (centrum voor zelfbouw en zelfbeheer) en Marieke Broersma en Saskia van Dijk van Matchpoint, organiseren in dit kader een netwerkochtend voor pandeigenaren en partijen die tijdelijke ruimte zoeken.

Bert Vos

Van Leent is vanuit zijn expertise gevraagd om de strijd aan te gaan tegen de leegstand in Amersfoort. ,,Het Refill-project wordt in meerdere steden in Europa waar veel leegstand is uitgevoerd, in totaal gaat het om tien gemeenten. Het (tijdelijk) invullen van leegstaande panden zorgt voor een culturele en economische dynamiek in de buurt en voorkomt verpaupering. Vraag en aanbod komt digitaal samen op een zogeheten Makelpunt. De bijbehorende site leidt een slapend bestaan, maar wordt nu aangepast en gemoderniseerd."

POPUP Matchpoint, dat in Amersfoort ontmoetingen tussen bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties arrangeert en hiertussen bemiddelt, behoort zelf tot de doelgroep, zegt Intermediair Van Dijk. ,,Wij zijn namelijk tijdelijk gehuisvest in de voormalige rechtbank hier aan het Stationsplein. Hoe lang we hier kunnen blijven weten we niet."

Er is veel behoefte aan voorlopige werk- en activiteitenruimte in de stad, is de constatering van Matchpoint en Van Leent. Refill kan er zijn voor een pop-up restaurant dat een avond open is, een kunstatelier, een maatschappelijke organisatie of een combinatie van huurders die elkaar versterken.

PROJECT Het op te zetten project gaat Matchpoint Refill heten. ,,Matchen zit in ons DNA, vandaar", zeggen Van Dijk en Broersma. ,,Matchpoint heeft een budget van de gemeente ontvangen voor het opzetten van het Makelpunt en bemiddeling. Wij bemiddelen al tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties. Nu hebben we daar ook, leegstaande, ruimte bij. Zo hebben we vorig jaar een ondernemersontbijt georganiseerd in het lege Agis-gebouw aan de Stadsring. Daar kwamen meer dan honderd bezoekers op af. Het onderwerp leeft beslist."

KANSEN De eerste netwerkbijeenkomst is op donderdagochtend 18 mei. Deze bijeenkomst staat in het teken van inventarisatie, matches van maatschappelijke initiatieven en herinrichting van leegstaand vastgoed. Tijdens rondetafelgesprekken moeten vraag een aanbod op elkaar afgestemd worden. ,,Veel mensen zijn gewend iets voor altijd te doen in plaats van tijdelijk. Maar daarmee blokkeer je voor jezelf de mogelijkheid om op korte termijn iets te ondernemen. Wij zien juist kansen in die tijdelijkheid", aldus Van Leent.

www.matchpointamersfoort.nl.