• Groen: geen bezwaar tegen ombouwen, oranje: onder voorwaarden, paars: niet ombouwen.

    Gemeente Amersfoort

'Niet meer onbeperkt kantoren tot woningen ombouwen'

AMERSFOORT Er moet een einde komen aan het op grote schaal ombouwen van kantoren tot woningen; dat is de essentie van een pleidooi van het college aan de gemeenteraad. De raad liet zich overtuigen en nam het voorstel aan met 36 stemmen voor en slechts drie tegen.

Jeroen de Valk 

Vanaf de economische recessie - die inzette in 2008 - stonden steeds meer kantoren leeg. Veelal grauwe kolossen uit de jaren zeventig en tachtig, die toch al niet meer voldeden aan de moderne eisen. Het ombouwen tot woningen nam op grote schaal een aanvang vanaf 2011. De gemeenteraad stemde toen in met een beleid op het gebied van 'kantoortransformatie'.

Dit leidde tot enkele successen. Een triomf bij uitstek is het hoge pand op de hoek van de Flierbeeksingel en de Hogeweg. Tot enkele jaren terug bevond zich hier een grijzig, niet te verhuren kantoorpand met een sportschool als leegstandsbeheerder. Enkele jaren terug transformeerde het gebouw in een knus wooncomplex met betaalbare woningen.

STATIONSGEBIED Tegenwoordig trekt de economie weer aan. Bedrijven willen zich weer in Amersfoort vestigen: vanaf een andere gemeente, of verhuizend binnen de stad. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die elders kantoor gaan houden, met medeneming van werkgelegenheid.

Het college pleitte voor nieuw beleid. Daarbij hoort een plattegrond met plekken waar de transformatie niet, wel of slechts onder voorwaarden mag plaatsvinden.

Géén ombouw tot woningen willen de wethouders in de directe omgeving van het centraal station: het Stationsplein, de Stationsstraat, het Piet Mondriaanplein, de Asch van Wijckstraat en het Smallepad. Dit is immers 'de beste kantoorlocatie van de stad met het meeste moderne vastgoed'. De beruchte leegstand rond het station zou al drastisch zijn afgenomen.

Net even zuidelijker, waar het Bergkwartier begint, wordt het omkatten echter steeds nadrukkelijker  toegestaan. Ook de 'kop van Isselt' mag een woonwijk worden. De rest van Isselt mag een bedrijventerrein blijven, evenals De Hoef, Calveen en Podium. De binnenstad blijft wat de gemeente betreft onveranderd.