• Het doel is bereikt: een informatiepunt in Schothorst.

    Watze D. de Haan

Nieuw Informatiepunt in Schothorst

SCHOTHORST Op woensdag 10 april om 13.30 uur is het zover: vanaf dat moment heeft de wijk officieel een eigen Informatiespreekuur van Indebuurt033. Het Informatiepunt is gevestigd in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, naast het winkelcentrum, en is elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur open.

Bij het Informatiepunt kunnen inwoners terecht met vragen, ideeën, wensen of zorgen, onder meer op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geld, opvoeden en mantelzorg.

Ook kunnen inwoners informatie krijgen over activiteiten in de wijk, subsidies voor bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerk. Een professionele dienstverlener van Indebuurt033 en twee vrijwilligers, beiden wijkbewoners, staan klaar om alle vragen van bewoners te beantwoorden.

AANWINST VOOR DE WIJK Het Informatiepunt is begin maart gaan draaien. Veel mensen hebben die eerste woensdagen de weg naar het spreekuur al gevonden. Het was al lang een wens van de Wijkraad Schothorst om een informatiespreekuur in de eigen wijk te hebben. Enkele leden van de Wijkraad hebben er hard aan gewerkt dit voor elkaar te krijgen.

Een van hen, Anne van Gameren, vertelt waarom het Infopunt een aanwinst is: ,,De bewoners van Schothorst moeten het zonder wijkcentrum doen. Juist daarom heeft de wijk zo'n laagdrempelige informatieplek nodig."

KORTE LIJNEN ,,Het informatiepunt is belangrijk voor de wijk", zegt ook Ida Mulder, wijkbewoner én vrijwilliger. Het is heel plezierig dat bewoners in hun eigen wijk terecht kunnen met vragen over van alles. Ook is het nu makkelijk om in De Hoeksteen een afspraak met buurtnetwerker Stephanie Niessen te maken. Bovendien zullen wijkagent Tonny Poelman en buurtsportcoach Yoeri Bos op bepaalde woensdagmiddagen in De Hoeksteen te vinden zijn. Fijn om als vrijwilliger aan die korte lijntjes in onze wijk mee te werken!"

FEESTELIJKE OPENING van het Informatiepunt in De Hoeksteen, woensdagmiddag 10 april, zijn alle wijkbewoners welkom. Het officiële deel, in aanwezigheid van wijkwethouder Kraanen, is van 13.30 tot 14.00 uur; daarna kunnen de wijkbewoners elkaar en de medewerkers van het Informatiepunt ontmoeten. De kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen. Winkeliers van het Pieter Stastokplein zorgen voor een feestelijk hapje en drankje.

MOOISTE WIJKDOELEN Vorig najaar stelden we voor het wijkplan Schothorst negen doelen vast. Woensdagavond 10 april gaan wijkbewoners en professionals daarover met elkaar in gesprek. Welke doelen vinden we het belangrijkst? Hoe kunnen we die stap voor stap realiseren? De bijeenkomst in De Koperhorst begint om 19.30 uur. Alle wijkbewoners zijn welkom bij dit overleg. Meer informatie is te krijgen bij Stephanie Niessen en bij de wijkraad.