• BDU

Drie grote bouwprojecten in Amersfoort in gevaar

AMERSFOORT Grote bouwprojecten in Amersfoort staan op de tocht. De Raad van State heeft beoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatste van stikstofgevoelige gebieden. Hierdoor lijken drie grote bouwplannen in de problemen te komen.

Jeroen van der Veer

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is eerder door de gemeente een aantal projectgebieden bij Provincie Utrecht aangemeld als zogenoemd prioritair project. Voor Amersfoort betreffen dit de ruimtelijke ontwikkelingen op Wieken-Vinkenhoef (57ha bedrijventerrein), het Centraal Stadsgebied-Noord (gemengde kantoren en woningen) en Vathorst (gemengde kantoren, bedrijventerrein en woningen).

Op 1 augustus heeft de provincie de gemeente Amersfoort per brief laten weten dat door de uitspraak deze prioritaire projecten op basis van het PAS geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor moet nu op een andere manier worden aangetoond dat projecten of plannen op voorhand geen significante schadelijke effecten heeft.

Om dergelijke natuurvergunningen te kunnen krijgen zijn er, volgens een collegebericht, drie opties die nu worden bekeken door een ambtelijke taskforce. Deze is door de gemeente Amersfoort in het leven geroepen en zij onderzoeken wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de gemeente. Dit gebeurt onder andere in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Utrecht.

,,Zo spoedig mogelijk na het zomerreces informeren wij uw raad over de eerste bevinden van ons onderzoek en eventuele consequenties voor hierboven genoemde projecten", sluiten portefeulle-houders Buijtelaar, Janssen, Koser Kaya en Tigelaar het college-bericht af.