• Gemeente Amersfoort

Meerderheid Raad positief over Trapezium

AMERSFOORT De raad heeft op dinsdag 29 oktober 2019 gesproken over het voorstel om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. Op de agenda stond een ronde voor meningsvorming en politiek debat, nog geen besluit. In meerderheid is de raad positief over de Trapeziumlocatie.

Er werd gesproken over de financiële risico's en het beheersen van de kosten, over het verkeer rondom de Nieuwe Poort en het aanbod van woningbouw (op de Trapeziumlocatie en de plek van het huidige van het stadhuis). Ook werd er van mening gewisseld over het participatieproces bij het vervolgtraject. Over het geheel genomen geven de partijen aan er klaar voor te zijn om binnenkort een besluit te nemen.

Naar verwachting komt het besluit op 12 november op de agenda van de raad. De ontwikkelingen over de toekomst van het stadhuis zijn te volgen via dit dossier.