• Bart Belterman/BDU Media

Nieuwe coalitie wil zeven wethouders voor Amersfoort

AMERSFOORT Het formatieproces verloopt voorspoedig, meldt de gemeente Amersfoort. Omdat de coalitie voornemens is voortvarend aan de slag te gaan, hebben de partijen besloten om zeven wethouders voor benoeming voor te dragen.

,,Hierbij speelden inhoudelijke overwegingen en de zetelverdeling over de coalitiefracties een rol. Er ligt een groot aantal complexe opgaven voor de komende jaren. Die hebben vooral te maken met de groei en verduurzaming van de stad. Daarnaast wil deze coalitie meer in de stad zijn en in regionale en landelijke bestuurlijke netwerken deelnemen. Verder is in de afgelopen jaren gebleken dat de werkdruk in het college hoog is."

ZEVENDE WETHOUDER Amersfoort2014 laat in een persbericht weten het niet eens te zijn met de keuze voor zeven wethouders: ,,Wij vinden een zesde wethouder acceptabel vanwege de extra werkzaamheden die zijn ontstaan na de decentralisaties van onder ander de zorg naar de gemeenten. Dat billijkt een zesde wethouder. De zevende wethouder moet er alleen maar komen om de drie partijen met zes zetels (VVD-GL-D66) evenveel wethouders te geven." In het persbericht geeft Amersfoort2014 aan op 12 juni een motie in te zullen dienen waarin de gemeenteraad de nieuwe coalitie de opdracht geeft om maximaal zes wethouders aan te stellen in de periode 2018-2022. 

AKKOORD De beoogde coalitie (D66, VVD, GroenLinks, ChristenUnie) bespreekt in de komende dagen verder over de financiële verdeling voor de komende jaren en de verdeling van wethoudersportefeuilles. Het coalitieakkoord en de wethouderskandidaten worden naar verwachting op vrijdag 15 juni gepresenteerd.

Woensdag 6 juni is er gelegenheid voor belanghebbenden om in gesprek te gaan met de onderhandelaars. De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 tot 20.00 uur in het Eemhuis.