• Als gevolg van de samenvoeging van parochies verwelkomt katholiek Amersfoort twee nieuwe priesters.

    Geurt Roffel

Nieuwe gezichten in parochie

AMERSFOORT De Amersfoortse katholieke parochie is sinds 1 september met die van Soest en omstreken samengevoegd. Dat brengt verbondenheid met nieuwe priesters, Mauricio Meneses en Joachim Skiba.

Geurt Roffel

Pastor Mauricio Meneses is in het Amersfoortse geen onbekende, hij liep er al zes maanden stage als priesterstudent. Pastoor Joachim Skiba is nieuw en kijkt op het moment van dit interview nieuwsgierig rond in het eucharistisch centrum van Amersfoort, de Heilig Kruiskerk, waar op 23 september ook de parochiedag plaatsvindt. Bij wijze van kennismaking spreken we over de bezieling die de pastores gaande houdt in hun werk.

Pastor Mauricio: ,,Mijn opleiding heb ik in Colombia gevolgd, filosofie en theologie. Daarna kwam ik naar Nederland, in de eerste plaats om de taal te leren en om het pastorale werk in Nederland te leren kennen."

Pastoor Skiba: ,,Ik ben zo'n dertig jaar geleden vanuit Polen gekomen. Toen heb ik de taal geleerd en ben pastoor geweest in onder meer Dedemsvaart, Utrecht en Deventer. De bezieling in mijn werk put ik uit de eucharistie, die ik dagelijks vier. Dat vormt voor mij de kern van de dag. Biddend, luisterend naar de Schrift, vraag ik me af, geconfronteerd met de zelfovergave van Jezus: 'Hoe kan ik mijzelf geven in de vragen waar ik voor sta?' De eucharistie voedt me zowel in die bezinning als in mijn kracht en volharding om handen en voeten te zijn van Jezus in de wereld. Ik kan mensen daardoor bemoedigen en wordt er ook zelf door bemoedigd."

GASTHEER Pastor Mauricio: ,,In mijn privéleven als priester is het ook vanzelfsprekend dat het sacramentele leven alles bezielt en voedt. Ik zeg ook altijd als we de eucharistie vieren: 'Wij zijn uitgenodigd' en niet 'U bent uitgenodigd.' Jezus is de gastheer. In mijn werk inspireert me de manier waarop Paulus werkte. In de brieven die hij schreef aan groepen christenen was hij herkenbaar, waardeerde en respecteerde hij de identiteit van de verschillende gemeenschappen, en verkondigde toch de naam van Jezus. Dat lijkt me van belang voor de toekomst van de kerk, waarin de parochies in Nederland steeds groter worden, we verschillende gemeenschappen hebben en er tegelijk van pastoors gevraagd wordt om een herder voor allen te zijn."

SCHAARS Pastoor Skiba: ,,Jammer genoeg ben ik minder inzetbaar dan vroeger voor de oecumene, omdat de mogelijkheden om de eucharistie in de lokale geloofsgemeenschap te vieren zo schaars geworden zijn. Dat vind ik jammer, omdat ik juist zoveel waardering heb voor alle manieren waarop christenen samenkomen rond Bijbel en gebed. Er is zoveel wat ons als christenen bindt, ook over kerkgrenzen heen."

Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Kerken Amersfoort.