• Het comité Verkeer Veilig Neptunusplein.

    Bert Vos
  • Bert Vos

Nieuwe supermarkt Neptunusplein roept vragen op

AMERSFOORT Ze voelen zich niet helemaal serieus genomen. De bewoners rond het Neptunusplein, die zich hebben verenigd in het comité Verkeer Veilig Neptunusplein (CVVN.) Ze zien graag dat de gemeente werk maakt van de verkeersveiligheid bij het winkelcentrum op het plein. Dit naar aanleiding van de beoogde komst van een Aldi-vestiging - met een parkeerdek voor 46 plaatsen - op de plek waar nu De Drietand staat.

Bert Vos

,,We hebben onze ideeën om de situatie te verbeteren aan twee ambtenaren voorgelegd, een die zich met Verkeer bezighoudt en iemand die verantwoordelijk is voor het Project Aldi", vertelt Peter Kerklingh, aanjager van het burgerinitiatief. Volgens hem vinden de gemeenteambtenaren de verkeersveiligheid voldoende. Maar daar denken de omwonenden anders over. ,,Op drukke winkeltijden is de verkeerssituatie op het kruispunt Van Randwijcklaan/Neptunusplein onoverzichtelijk en gevaarlijk. Er wordt veel harder gereden dan de toegestane dertig kilometer. De nieuwe Aldi betekent een verdubbeling van verkeer- en parkeerdruk. Als er niets gebeurt krijgen we een verkeersinfarct en chaos." Daarnaast verwacht men dat er in de straten rondom het plein parkeerruimte wordt ingenomen door winkelend publiek.

EENRICHTINGSVERKEER Het comité heeft een actieplan opgesteld. Met daarin onder meer een voorstel voor verkeerslichten op het kruispunt Van Randwijcklaan/Neptunusplein, als alternatief voor een rotonde, en eenrichtingsverkeer in twee straten. Het CVVN wil het drukke verkeer op het Neptunusplein ontlasten door in twee straten éénrichtingsverkeer in te stellen. Want zeggen ze, op het kleine stukje doorgangsweg van 150 meter tussen Jumbo en Aldi komen twee voetgangeroversteekplaatsen en twee in - en uitgangen voor parkeerruimtes. Bewoners die in het wijkje achter de Jumbo wonen (250 huishoudens) moeten altijd via het Neptunusplein òf via de Van Linschotenstraat naar de Hudsonstraat rijden om vanuit daar hun woningen te bereiken. Echter de Van Linschotenstraat met tweerichtingsverkeer is erg smal en leidt tot moeizame autopassages. ,,Daarom doen wij een beroep op de medewerking van de dertig huishoudens van de Van Linschotenstraat voor een éénrichtingsverkeer richting Liendertseweg. In de Waarwijckstraat zal vervolgens ook een éénrichtingssituatie dienen te komen richting Neptunusplein."

De bewoners willen dat er meer druk wordt uitgeoefend op De Alliantie voor de aanleg van de beloofde lift naar de 'twee uur gratis' parkeergarage onder de Jumbo. Volgens de omwonenden zullen vooral de eerste twee plannen, verkeerslichten en eenrichtingsverkeer, al schelen in het goed afwikkelen van het verkeer. Half mei verwachten ze een antwoord van de gemeente. Kerklingh: ,,We hopen dat meer buurtbewoners zich bij ons aansluiten." Mensen kunnen aanmelden via peter.kerklingh@hetnet.nl.