Nieuwe toekomst voor RWA/Amfors voorgesteld

AMERSFOORT RWA/Amfors heeft in de toekomst het meeste kans als zogeheten 'mensontwikkelbedrijf', concludeert onder meer de gemeente Amersfoort. Ontwikkeling en welzijn van mensen staat centraal, door hen passend werk te bieden. Dit alles tegen zo laag mogelijke kosten voor de deelnemende gemeenten.

Gemeenteraden in Amersfoort en de regio krijgen dit toekomstbeeld voorgelegd. Dit volgt op een onderzoek dat de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg lieten uitvoeren door bureau SWO Langedijk.

Wethouder Menno Tigelaar (werk en inkomen): ,,De invoering van de Participatiewet en de bezuinigingen van het Rijk vragen om andere keuzes voor de toekomst van het bedrijf. Het belangrijkste zijn hierin de mensen. Meer dan 1500 wsw-ers uit de regio moeten er op kunnen rekenen dat ze passend werk aangeboden krijgen. En daarmee ook perspectief in het leven. Dat kost geld, maar als we het met zo min mogelijk risico's organiseren, dan kan het."

De verandering van koers brengt ook wijzigingen in de structuur en aansturing van RWA/Amfors met zich mee. Per onderdeel van het bedrijf zal bekeken worden hoe deze het beste bijdraagt aan het doel van het mensontwikkelbedrijf. Per onderdeel wordt nu onderzocht hoe dit het beste kan.

Wethouder Tigelaar: ,,Dit betekent verder uitbouwen van de kracht van RWA/Amfors: opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen mobiliseren om nog meer bij werkgevers in de regio aan de slag te gaan, individueel of in een groep. Uiteraard moeten we als gemeenten ook onze bijdrage leveren door in aanbestedingen en opdrachten de mensen van RWA/Amfors werk te bieden."

Colleges en gemeenteraden uit de regio zullen eind oktober/medio november besluiten over de nieuwe koers voor RWA/Amfors.