• Peter Rook is op zoek naar huiseigenaren die in hun woning extra woonruimte willen laten bouwen.

    Bianca van der Linden-Snel

Nieuwland zoekt huiseigenaren

NIEUWLAND Nieuwland heeft vaker vooropgelopen in innovatie. Nieuwland was dé milieuwijk en de eerste Vinex wijk van Nederland. De stichting 'Samen maken we Nieuwland' wil deze trend voortzetten met een nieuw innovatief idee; de duurzame levensloopbestendige woning. Nieuwland wil in januari 2019 starten met een vijftal pilotwoningen. De stichting zoekt huiseigenaren die mee wil willen doen met deze pilot en hun woning duurzaam willen laten verbouwen tot een gedragen woning.

Bianca van der Linden-Snel

Gedragen wonen is wonen in een woning met een eigen opgang voor een 'bijwoner'. Een ideale oplossing voor een oudere die extra ondersteuning nodig heeft en zo langer in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Maar het is ook dé oplossing voor jonge mensen die niet meer thuis kunnen wonen maar eigenlijk ook (nog) niet alleen kunnen wonen.

Het voordeel voor de huiseigenaar is dat de woning duurzaam wordt omgebouwd. En het kan een oplossing zijn voor als de woning 'onder water staat'. Wie de huurder wordt gaat in overleg met de eigenaar. De Gemeente Amersfoort, 033Energie, project Nul op de Meter en vele andere partners werken inmiddels mee met deze pilot.

NIEUWLAND Nieuwland maakt in heel Amersfoort procentueel het meeste gebruik van de GGZ. De stap van 24-uurs zorg per dag naar vijf uur per week is echter voor veel mensen te groot. In Nieuwland zijn relatief veel grote huizen met weinig bewoners. Deels omdat de kinderen het huis uit zijn deels door echtscheiding. Huizen staan soms zelfs onder water waardoor verhuizen niet mogelijk is. Daarnaast zijn de huizen bijna 25 jaar oud en vaak toe aan een verbouwing.

OPLOSSING Peter Rook, één van de initiatiefnemers van het project legt uit: ,,Een woning in een woning geeft ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben om langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Verschillende zorgaanbieders houden hierbij een oogje in het zeil. Met de pilotwoningen in Nieuwland denken wij ook andere mensen te kunnen helpen. Wij denken aan oudere mensen, licht verstandelijke beperkte mensen en jongere of oudere mensen met dementie. Ook voor jongeren die buiten de indicatiezorg vallen zien wij een oplossing. Voor starters zijn er immers amper woningen te vinden. Daarnaast zien wij mogelijkheden in een pilotwoning voor een gescheiden ouder met of zonder kinderen. Een groot voordeel is dat de woning wordt verbouwd tot een op de toekomstgerichte duurzame levensloopbestendige woning. Wij zoeken nu naar huisbezitters die in hun woning een extra woonruimte willen hebben, met eigen opgang, keuken, mogelijk met toilet en badkamer. De woningen aan de Poortersdreef, bijvoorbeeld, zijn uitermate geschikt. Hierna gaan we de bank benaderen om af te stemmen voor een speciale financiering van de verbouwing. Wie doet mee? Samen komen we verder."

Meer op www.wijzijnnieuwland.nl, Peter Rook 06-31557616.