• Foto: amersfoort.nl
  • Foto: amersfoort.nl

Noodkap van dertien bomen in bosgebied Nimmerdor

AMERSFOORT - Vanaf woensdag 29 oktober laat de gemeente Amersfoort met spoed dertien bomen, waaronder vier stammen, weghalen in bosgebied Nimmerdor. Na controle blijkt dat deze bomen een erg slechte conditie hebben en in sommige gevallen zelfs dood zijn. Daardoor zijn de bomen instabiel en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom laat de gemeente deze bomen op korte termijn verwijderen.Het gaat om elf beuken, een Amerikaanse eik en een zomereik. De bomen staan in verschillende lanen in het bosgebied, zie daarvoor de kaarten: 1 en 2.De kaarten overlappen elkaar voor een groot deel. Het gaat dus in totaal om niet meer dan dertien bomen.Tijdens het werk wordt gekeken of enkele bomen deels bespaard kunnen worden door alleen de kroon te verwijderen. Dan kan de stam blijven staan, zodat de boomholtes intact blijven voor bijvoorbeeld vleermuizen. Voor de start van de werkzaamheden controleert een deskundige op het gebied van flora en fauna of er dieren en/of nesten in boomholtes zitten, meldt de gemeente. Voor vier bomen is al eerder een kapvergunning verleend, maar is de stam blijven staan. Omdat die nu instabiel, en dus niet meer veilig zijn, worden deze vier stammen alsnog verwijderd.Het planten van nieuwe bomen wordt meegenomen in het plan voor het herstel van lanen in Nimmerdor. Dit plan wordt op dit moment in overleg met een groep bewoners opgesteld.