• Micheline Paffen (CDA) maakte zich sterk voor zogenaamde 'economische daklozen'.

    Gemeente Amersfoort

Noordewierweg wordt veiliger, Neptunusplein groener

AMERSFOORT In een laatste vergadering vóór het reces heeft de gemeenteraad even een aantal knopen doorgehakt. Unaniem stemde de raad voor een voorstel om het Neptunusplein 'groen en kindvriendelijk' te maken.

Jeroen de Valk

Er zou te veel steen en te weinig groen zijn, en er zouden ook meer speelvoorzieningen mogen komen. De gemeente gaat met bewoners van de omringende kinderrijke buurt rond de tafel zitten om een passend plan te ontwikkelen. Voor de inrichting en verbetering van het plein wordt een ton gereserveerd.

Ook de Noordewierweg kan rekenen op een opknapbeurt. Het gaat daarbij om de veiligheid; de doorgaande straat in het Soesterkwartier is om de haverklap het toneel van (bijna-)ongelukken. Het college stelde aanvankelijk voor om eerst eens geduldig naar de omgeving te kijken. En wie zal de herontwikkeling betalen? Maar de raad vond - wederom unaniem - dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen. En het budget zal wel ergens worden gevonden.

OUDERE ALLOCHTONEN D66 stelde voor om oudere emigranten 'cultuurspecifieke zorg'  te bieden. De fractie betoogde dat er in de nabije toekomst steeds meer niet-westerse allochtonen zullen komen van gevorderde leeftijd. Zij zullen met het klimmen der jaren terugvallen op de taal, cultuur en eetgewoontes van hun jeugd; de zorg dient daarop in te spelen. Het voorstel werd met 32 stemmen voor en slechts zeven tegen aangenomen. Met als aantekening dat er na de zomer nog eens een oriënterende ronde zal worden belegd.

DENK-fractievoorzitter Tahsin Bülbül verwees al naar succesvolle zorginstellingen voor deze doelgroepen; onder meer Raffy in Breda, waar naast Molukse ook Turkse ouderen worden opgevangen.

Na het zomerreces wordt ook zo'n 'ronde' gepland over een onderwerp waar Micheline Paffen (CDA) voor vuur over sprak: het 'effectief omgaan met opvangplekken'. Volgens Paffen kent Amersfoort dertig tot veertig daklozen die een baan hebben maar het tijdelijk zonder postadres moeten stellen. Het zijn 'economische daklozen' die niet bij familie terechtkunnen; misschien omdat dan uitkeringen van familieleden worden gekort.

Paffen achtte de situatie zó schrijnend, dat ze om snel ingrijpen vroeg.  Anderen vonden het niet correct om hen te onderscheiden van 'gewone daklozen', voor zover die bestaan.