• Archief BDUmedia

Omwonenden rondweg naar rechter

AMERSFOORT De kap van ruim vierhonderd bomen ten bate van de westelijke rondweg moet koste wat kost worden tegengehouden; desnoods met een 'voorlopige voorziening'. De rechter kan dan bepalen dat de kapwerkzaamheden op korte termijn worden stilgelegd.

Jeroen de Valk

Dit schrijft een aantal bewoners en belangengroeperingen aan de Rechtbank Midden-Nederland. De indieners hopen dat de bestuursrechter snel zal ingrijpen. Voor de rondweg zullen in totaal 3400 bomen worden gekapt. Wethouder Hans Buijtelaar wil beginnen met de kap van de eerste 418 bomen, voor voorbereidende werkzaamheden. Denk aan onderzoek naar de bodemgesteldheid, speuren naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en archeologische werkzaamheden. Volgens de ondertekenaars kan dit werk ook worden verricht met een 'grondradar'. Daarvoor hoeven geen bomen te worden gekapt.

DASSEN Omwonenden vrezen onomkeerbare schade aan het milieu. De kap zou ook in tegenspraak zijn met een motie die op 4 september werd aangenomen. Hierin werd bepaald dat er niet onnodig vroeg mag worden gekapt. De critici weten zich gesteund door een motie van de SP die onlangs een meerderheid kreeg in de raad. Hierin wordt aangezet tot een onderzoek naar dassen op het terrein van de geplande rondweg. Eerder liet het college weten dat de dassen geen hinder zouden ondervinden. De Stichting Groen in Amersfoort wendt zich in een aparte brief tot de politiek. Hierin wordt betwijfeld of de vele bezuinigingen wel reëel zijn. Zo vrezen ze voor de veiligheid op de brug over het spoor, ontworpen voor voetgangers en fietsers. Door bezuinigingen is de brug versmald en ontbreekt een opstaand gedeelte dat het voetpad van het fietspad scheidt. Vooral op 'piekmomenten' zouden zich er dan gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Voor scooters, bakfietsen, rolstoelen en kinderwagens zou nauwelijks ruimte overblijven.