Onderzoek naar nieuwe invulling waardering mantelzorgers

AMERSFOORT De landelijke regeling voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers, het mantelzorgcompliment, vervalt vanaf dit jaar. Gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor de invulling van deze vorm van waardering. In Amersfoort is nog niet besloten hoe de blijk van waardering eruit komt te zien, meldt de gemeente. Op dit moment voert de gemeente onderzoek uit naar de mogelijkheden voor het waarderen van mantelzorgers en zij nodigt inwoners uit om mee te denken.

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit thuis verplegen en verzorgen, het doen van boodschappen of hulp bij het bijhouden van de administratie. Voorheen konden cliënten het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit was een geldbedrag dat cliënten konden aanvragen bij het Rijk voor hun mantelzorger. Per 1 januari is die regeling vervallen. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers van cliënten die in hun gemeente wonen. Hoe deze waardering vorm krijgt, is nog niet overal duidelijk.

In Amersfoort wordt hierover nagedacht en gesproken. De waardering van de mantelzorger kan bijvoorbeeld een geldbedrag worden, zoals dat bij het mantelzorgcompliment het geval was. Het kan ook bestaan uit een waardering in natura, bijvoorbeeld een extra investering in de ondersteuning van de mantelzorger.

Op woensdagavond 11 maart organiseren het Steunpunt Mantelzorg en de gemeente een brainstormsessie over de waardering van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn van harte welkom om hun input te geven. Voor aanmelden en meer informatie: www.amersfoort.nl/mantelzorg. Ideeën kunnen ook digitaal ingestuurd worden via het formulier op de website.

De input van de verschillende gesprekken wordt meegenomen in het totale onderzoek naar de ondersteuning van mantelzorgers. Medio juni 2015 neemt de gemeente een besluit over de uiteindelijke invulling van het mantelzorgcompliment.