• Ontwerp van de westelijke ontsluiting.

    Artist impression/Gemeente Amersfoort

Onteigening Lieve Vrouw ter Eem kan niet doorgaan, SP stelt vragen

AMERSFOORT De lokale SP-fractie heeft maandag schriftelijke vragen ingediend over het intrekken van het onteigeningsverzoek voor het Lieve Vrouw ter Eem terrein door het college. Deze onteigening was volgens het college nodig voor de aanleg van de omstreden Westelijke Ontsluiting. Volgens Rijkswaterstaat zit er een fout in het bestemmingsplan waardoor deze onteigening voorlopig niet door kan gaan.

,,Dit is een gevoelige tik op de vingers voor het college", vindt SP raadslid Marijke Jongerman. ,,Dat je bij zo'n kostbaar project nog fouten maakt in het bestemmingsplan is een enorme blunder. Maar nog veel belangrijker is de vraag wat deze fout gaat betekenen voor de Westelijke Rondweg."

Volgens Rijkswaterstaat is het niet mogelijk om op grond van het bestemmingsplan een keerwand met verankering aan te leggen. Deze keerwand is nodig voor de verdiepte ligging van het wegtracé, die hierdoor mogelijk in gevaar komt. De SP wil weten of deze verdiepte ligging nog steeds mogelijk is, en of de weg als gevolg van dit probleem dichter bij de Beroemde Vrouwenbuurt komt te liggen, wat strijdig is met de afspraak met de raad dat de weg zo ver mogelijk op het terrein van defensie zou komen te liggen. Daarnaast wil de SP weten wat de gevolgen zijn voor de projectplanning en of er ook financiële gevolgen zijn.