Onthulling van vijfde serie Herdenkingsstenen

AMERSFOORT Een nieuwe serie steenonthullingen vindt woensdag 16 maart plaats om 16.00 uur in de Drieringensteeg. Op huisnummer 3 woonde weduwnaar de heer Nathan Förster met zijn dochter Santje en zoon Isidore. Zij werden uit hun huis aan de Drieringensteeg afgevoerd en via Westerbork op transport gezet. Op verschillende data in 1942, 1943 en 1944 werden vader in Sobibor op 79-jarige leeftijd en dochter en zoon op 34- en 25-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord.

Herdenkingsstenen zijn 12 bij 12 centimeter grote zwarte granietenstenen die worden gelegd op openbare grond bij het woonhuis van waaruit tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse inwoners van Amersfoort en Amersfoortse verzetsstrijders zijn afgevoerd om op transport te worden gezet naar vernietigingskampen in nazi-Duitsland of op een andere verschrikkelijke manier om het leven zijn gebracht. In Amersfoort gaat het daarbij om circa 430 slachtoffers. In 2015 zijn vier bijeenkomsten geweest waarop Herdenkingsstenen voor de slachtoffers zijn onthuld, met in totaal 65 stenen.

Leeftijden, gezinssamenstelling en achtergronden van de slachtoffers verschillen enorm. Gezinnen met vader, moeder en hun zeven kinderen zijn slachtoffer, maar ook alleenstaanden. De leeftijden variëren van 1 of 2 jaar tot in de 80. De slachtoffers waren handarbeider, onderwijzer, handelaar of winkelier. Verzetsstrijders moesten het ontgelden voor hun gerechtvaardigde strijd om Amersfoort in het bijzonder en Nederland in het algemeen van de bezetting en onderdrukking te bevrijden.

CEREMONIE Een ceremonie bij een woning bestaat uit het voorlezen van de naam of namen van de personen die in de woning hebben gewoond. Dan worden de stenen onthuld door wit zand van de steen weg te vegen. Een witte anjer wordt bij iedere steen gelegd. Bij joodse slachtoffers worden ook per steen twee kiezelsteentjes gelegd. Bij ieder joods slachtoffer wordt in het Hebreeuws een Kaddiesj uitgesproken. Dat is een gebed van de rouwenden. Tot slot wordt een minuut stilte in acht genomen. Als nabestaanden kunnen worden getraceerd, wordt gevraagd of zij voor hun overleden opa of oma, broer of zus, neef, nicht of vriend of vriendin een van de handelingen te verrichten.

Een steenonthulling is vaak een indrukwekkende bijeenkomst. Op 16 maart wordt om 16.00 uur begonnen. Vanuit de Drieringensteeg gaat het naar de Muurhuizen 2, Scherbierstraat 15 en Utrechtsestraat 38 en nog twaalf andere adressen in het centrum van Amersfoort. In totaal worden op 16 maart 45 stenen onthuld.

STEENTJE BIJDRAGEN De Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort is een vrijwilligersorganisatie. Onderzoek gebeurt door een toegewijd team van vrijwilligers, die tal van bronnen raadplegen als gemeentelijke administraties en archieven, het Nederlandse Rode Kruis, het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocideslachtoffers) en de administraties en archieven van Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork etc.

Ook in financiële zin is de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort een vrijwilligersorganisatie. Iedereen die een steen(tje) wil bijdragen, kan een geldelijke donatie overmaken op rekeningnummer is NL56RABO0134778995 ten name van Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort. Eén steen kost 95 euro.

Doelstelling van de Stichting is alle stenen te leggen, zodat de namen niet vergeten worden. Meer informatie op de website www.herdenkingsstenenamersfoort.nl.